PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 58

Wczoraj 76

W tygodniu 350

W miesiącu 1381

Od 2008 roku 703742

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • zmpdbox

Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Kontrole polskich firm wykonujących kabotaż na terenie Niemiec wykazują częste i rażące braki w dokumentacji. Braki te prowadzą do nakładania wysokich kar administracyjnych. Po stwierdzeniu braków w dokumentacji organy kontrolne BAG pobierały tzw. kaucję na poczet w wysokości od 1250, do 2500 euro.

W związku z powyższym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to jakie dokumenty należy posiadać.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji przy transportach kabotażowych wynika z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, dalej nazywane Rozporządzeniem NR 1072/2009 oraz niemieckiego Rozporządzenia o transgranicznym transporcie towarowym i kabotażowym z dnia 28 grudnia 2011 roku wydane jako uzupełnienie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r.dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w Niemczech zostało wydane, dalej nazywane GüKGrKabotageV.

Na postawie art. 8 ust. 3 Rozporządzenia NR 1072/2009 oraz § 17a ust. 3 GüKGrKabotageV przewoźnik powinien posiadać wyraźny dowód potwierdzający przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym (uwaga chodzi tu dokument dotyczący przejazdu z zagranicy na teren Niemiec, o miedzynarodowy list przewozowy CMR) oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy (uwaga chodzi tu o list przewozowy zgodnie z przepisami niemieckiego Kodeks handlowego.

Dowód ten obejmuje następujące dane dla każdego przewozu:

 1. nazwę, adres i podpis nadawcy;
 2. nazwę, adres i podpis przewoźnika;
 3. nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy– jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;
 4. miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;
 5. nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery;
 6. masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób;
 7. numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

Dokumentacja ta może być okazywana na podstawie dokumentu towarzyszącego albo na podstawie innego do tego przeznaczonego dokumentu transportu, lub też w formie elektronicznej. Jak wskazaliśmy powyżej wszystkie informacje są z reguły zawarte w liście przewozowym.

Personel przejazdu muszą dokumentację posiadać koniecznie przy sobie i okazać na żądane organów kontrolnych.

Zwracamy uwagę na konieczność starannego prowadzenie ww. dokumentacjii.

Tylko kompletne i poprawne wpisanie danych zapewnia, że nieedziecie Państwo mieli problemów podczas kontroli.

Kary dla przedsiebiorcy przewidziana w katalogu kar do niemieckiej ustawy o transporcie drogowym za brak lub niekompletną dokumentację wynosi 2500 euro w przypadku winy umyślnej i 1250 euro w przypadku winy nieumyślnej .

Dla firmy istnieje mozliwości odowłania się. Z naszego doświadczenia istnieją bardzo duże szanse na znaczne obniżenie kar w wyniku odwołania przy odpowiedniej argumentacji.