PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 72

Wczoraj 48

W tygodniu 72

W miesiącu 1549

Od 2008 roku 706114

 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM

Procedura uzyskania Carnetu TIR

Właściciel  / właściciele / reprezentacja firmy zgodnie z KRS-em, ubiegającej  się o przystąpienie do procedury TIR powinien przedłożyć osobiście w naszym biurze następujące dokumenty (ze względu na pandemię Covid-19 istnieje możliwość przesłania dokumentów).

 • KRS lub wydruk CEIDG,
 • Opinie Banku (wzór w załączeniu),
 • Numer EORI (uzyskuje się we właściwym Urzędzie Celnym dla siedziby firmy),
 • Pieczątkę firmową (na kołku) z numerem identyfikacyjnym POL / 051 / …….. (numer uzyskuje się po zarejestrowaniu firmy w bazie ZMPD)
 • Licencja potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku samochodów do 3,5 tony-  dowód rejestracyjny potwierdzony notarialnie)
 • Kserokopie wypisów z licencji

Za pośrednictwem ZMPD dokumenty są wysyłane do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która wydaje pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.

Przewoźnik podpisuje w obecności pracownika ZMPD lub w obecności notariusza:

 • wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury TIR,
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega w podatkach, których pobór należy do naczelnika urzędu skarbowego
 • weksel i deklarację wekslową
 • zobowiązanie przewoźnika

oraz  komplet dokumentów dla Inter Risk S.A. Vienna Insurance Group celem uzyskania gwarancji na 8.000 USD / tel. 22/ 536 10 81 – Pani Agnieszka Misztal /

wg  „Wniosku o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji wstępnej dla podmiotów korzystających z systemu TIR

pobierz - Procedura TIR - informacje kontaktowe