ODWIEDZINY

Dzisiaj 63

Wczoraj 69

W tygodniu 132

W miesiącu 305

Od 2008 roku 689229

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM

Od 22.02.2022 r. zmiany w systemie SENT

aktualnosci 11986 0 ZMPD22 lutego 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - szczegóły TUTAJ
 
Nowe przepisy rozszerzają listę towarów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu w systemie monitorowania przewozów. Teraz będą to również towary objęte pozycją CN 3814, zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Od 22 lutego 2022 r. obowiązkowi zgłoszenia będą podlegały także przewozy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

- przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” przez Polskę z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, oraz

- przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy odpadów objętych procedurą celną tranzytu. W wyłączeniach będą także odpady wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006 oraz mieszaniny, niesklasyfikowane pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składające się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006 oraz, o ile są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.
 
Szczegółowa informacja TUTAJ

Źródło ZMPD