ODWIEDZINY

Dzisiaj 19

Wczoraj 42

W tygodniu 435

W miesiącu 1206

Od 2008 roku 594089

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Przerwa w rozmowach w sprawie przewozów drogowych - komunikat MIiB z 3 lutego 2016 r.

Przedstawiamy poniżej komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zamieszczony na stronie MIiB wieczorem 3 lutego 2016 r.

Rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie przewozów drogowych zostały przerwane

Podczas negocjacji w pierwszej kolejności, co podkreślają sami przewoźnicy, konieczne jest określenie zasad, na jakich mają być wykonywane przewozy w ramach transportu drogowego. Niestety Rosja wielokrotnie łamała  zawarte dotychczas porozumienia i ustalenia, zarówno dwustronne, jak i międzynarodowe. Dodatkowo Rosja podjęła działania administracyjne, mające na celu wyeliminowanie polskich przewoźników z rosyjskiego rynku. Wydana została ustawa federalna z lutego 2015 r.  o kontroli przewozów międzynarodowych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, które jednostronnie zmieniają dotychczasowe ustalenia. Ponadto wydany został dekret Prezydenta FR z końca grudnia 2015 r. ograniczający przewozy tranzytem przez terytorium FR produktów objętych rosyjskim embargiem. Ogranicza to istotnie dostęp polskim producentom do rynków Azji środkowo-wschodniej.

Czytaj więcej: Przerwa w rozmowach w sprawie przewozów drogowych - komunikat MIiB z 3 lutego 2016 r.

Polska-Rosja: 28 stycznia 2016 r. rozmowy się NIE odbyły, delegacja rosyjska nie przyjechała

Stanowisko prezesa ZMPD Jana Buczka

Gra, którą od jakiegoś czasu toczą przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Transportu, jak i rosyjskich przewoźników, jest niekorzystna dla gospodarki obydwu krajów, o czym już wcześniej wielokrotnie mówiłem. Rosjanom wydaje się, że metodami administracyjnymi i nieczytelną grą mogą łamać międzynarodowe umowy i utrwalone międzynarodowe praktyki. Doprowadzili do przyjęcia przepisów, które eliminują nas z przewozów do Rosji. Redukcja naszego udziału do 10 – 15 procent jest absolutnie nie do zaakceptowania. Bezkompromisowe dążenie do wyeliminowania nas, Polaków, z tego rynku prowadzi do dużych strat także u przewoźników rosyjskich. Dlaczego ich przedstawiciele nie dbają o swoich - jest dla nas absolutnie niezrozumiałe. Sami zaproponowali kolejną turę rozmów w Gdańsku, do czego się zastosowaliśmy. Jest co najmniej zastanawiające, dlaczego nas nie poinformowali, że nie będą w nich uczestniczyć. Odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać nie tylko my, ale również sami przewoźnicy rosyjscy. Oczywiste jest, że od 1 lutego przewoźnicy polscy i rosyjscy nie będą mogli uczestniczyć w obsłudze tego rynku. Polscy przewoźnicy muszą wrócić do Polski przed północą 31 stycznia. Minister Jerzy Szmit, pomimo tego, co się teraz wydarzyło, jeszcze raz zaprosił delegację rosyjską na rozmowy, ponieważ ich wynik nie jest sprawą osobistą uczestników negocjacji. Rosjanie muszą sobie uświadomić, że taką postawą narażają na ogromne straty gospodarcze nie tylko przewoźników, ale interes gospodarczy obydwu krajów.

 

Czytaj więcej: Polska-Rosja: 28 stycznia 2016 r. rozmowy się NIE odbyły, delegacja rosyjska nie przyjechała

Polska-Rosja: posiedzenie komisji mieszanej bez ustaleń

Informacje z 25 stycznia 2016 r.

25 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyła się konferencja prasowa.

Rosja zmierza do wyeliminowania ze swojego rynku polskich przewoźników i towary – powiedział na konferencji podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy Jerzy Szmit. Według ministra świadczy o tym rosyjska ustawa nr 362, która jest wymierzona w zagranicznych przewoźników. Wprowadza nigdzie poza nią nie istniejące pojęcie „ładunku z kraju trzeciego”. Jej przepisy są sprzeczne z umową polsko-rosyjską, Konwencją CMR i Konwencją TIR.

Rosjanie chcą także ograniczyć liczbę wydawanych stronie polskiej zezwoleń na kraje trzecie, a jednocześnie domagają się zniesienia limitów przyznawanych im zezwoleń tranzytowych. Jerzy Szmit podkreśla, że zanim dojdzie do rozmów na temat wymiany zezwoleń, musi być wyjaśniona kwestia ustawy nr 362 i wyeliminowanie z niej pojęcia „ładunku z kraju trzeciego”.

Minister obawia się, że jeśli nie dojdzie do porozumienia stron podczas zaplanowanych na 28 stycznia rozmów w Gdańsku, przewoźnicy obu krajów będą musieli wstrzymać wysyłanie samochodów.

Informacja własna ZMPD. Opr. RP

Czytaj więcej: Polska-Rosja: posiedzenie komisji mieszanej bez ustaleń

Polska-Rosja: ważne sprawy będą omawiane na komisji mieszanej 21 - 22 stycznia 2016 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że w dniach 21-22 stycznia 2016 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Polsko – Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Będzie ono stanowiło kontynuację rozmów, które miały miejsce w Warszawie w dniach 21-22 grudnia 2015 r.

Głównym tematem rozmów będą konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów rosyjskich – ustawa „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania" (362- FZ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, której postanowienia są w opinii strony polskiej niezgodne z obowiązującą umową dwustronną o międzynarodowych przewozach drogowych.

Czytaj więcej: Polska-Rosja: ważne sprawy będą omawiane na komisji mieszanej 21 - 22 stycznia 2016 r.

Francja: intensywne kontrole odpoczynku w kabinie

Francuskie stowarzyszenie przewoźników międzynarodowych FNTR potwierdziło, że francuskie służby kontrolne rozpoczęły intensywne kontrole dotyczące odbioru przez kierowcę regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu.

FNTR informuje, że kontrole odnoszą się do konkretnego przewozu i nie dotyczą całego okresu 28 dni.

Źródło: FNTR

Zaproszenie

W związku ze zmianami w przepisach transportu drogowego dotyczących płacy minimalnej (Niemcy, Norwegia, Francja), ryczałtów oraz e-sądów zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 o godz. 10:00 w Bydgoszczy, ul Gdańska 163 - Stadion Zawisza - Trybuna Główna.

Tematyka spotkania obejmuje między innymi:

 1. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia.
 2. Aktualna sytuacja w transporcie.
 3. Omówienie zagadnień płacy minimalnej (Niemcy, Norwegia, Francja), ryczałtów oraz e-sądów.

Zapewniamy udział wysokiej klasy ekspertów.

Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Kontrole polskich firm wykonujących kabotaż na terenie Niemiec wykazują częste i rażące braki w dokumentacji. Braki te prowadzą do nakładania wysokich kar administracyjnych. Po stwierdzeniu braków w dokumentacji organy kontrolne BAG pobierały tzw. kaucję na poczet w wysokości od 1250, do 2500 euro.

W związku z powyższym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to jakie dokumenty należy posiadać.

Czytaj więcej: Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Pożegnaliśmy Dyzia

Kilkaset osób towarzyszyło w ostatniej drodze Dionizemu Woźnemu, wieloletniemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, pracującemu z wielkim zaangażowaniem na rzecz środowiska polskich transportowców. Społecznika żegnali najbliżsi, krewni, przyjaciele, współpracownicy, koledzy po fachu, przedstawiciele organizacji przewoźników drogowych i lokalnych władz.

Czytaj więcej: Pożegnaliśmy Dyzia

Żegnamy Rafała Jankowskiego

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zmarł nasz Przyjaciel Rafał Jankowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Rafał Jankowski był z nami od początku funkcjonowania Inspekcji w Polsce, tj. od 2002 roku. Wspólnie ze środowiskiem przewoźników drogowych w regionie kujawsko-pomorskim tworzył zasady funkcjonowania transportu w naszym województwie.

Rafał był człowiekiem bardzo ambitnym, w swym działaniu niezwykle profesjonalnym. Jednocześnie cechowała Go skromność i ogromna uczynność, co powodowało, że zawsze był gotowy do pomocy.

W pracy wykazywał się kreatywnością. Starał się, by, podjęte przez Niego działania ułatwiały funkcjonowanie branży transportu drogowego. Z Jego inicjatywy funkcjonował ośrodek doradztwa i szkolenia przewoźników w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Międzynarodowych w Bydgoszczy z/s w Lipnikach.

Rafał Jankowski był człowiekiem niezwykle oddanym swojej pracy. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną i bliskimi.

JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

19 maja 2015 roku, Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

Pomimo pełnego poparcia dla zastosowania stawki minimalnej w Niemczech, Komisja uważa, że zastosowanie stawki minimalnej dla wszystkich operacji transportowych, które dotyczą terytorium Niemiec, ogranicza w dyskryminujący sposób wolność do świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów.

Czytaj więcej: JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

Znajdź nas na Facebook