ODWIEDZINY

Dzisiaj 20

Wczoraj 42

W tygodniu 436

W miesiącu 1207

Od 2008 roku 594090

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Francja: płaca minimalna

Płaca minimalna dla zagranicznych kierowców – pierwsze informacje

Według informacji polskich mediów, przekazywanych od 17 lutego 2015 roku, w zmienionym francuskim Kodeksie Transportowym znajdzie się zapis, na mocy którego kierowcy zagranicznych ciężarówek, wykonujący przewozy do i z Francji oraz kabotaż na terytorium Francji, powinni być objęci francuską płacą minimalną. Jej wysokość wynosi 9,61 euro brutto za godzinę.
Obecnie nowa ustawa podlega jeszcze procesowi legislacyjnemu. Po przyjęciu jej przez Zgromadzenie Narodowe trafiła do izby wyższej – Senatu. Procedowana jest w trybie przyspieszonym, jako część składowa pakietu reform gospodarczych, więc nowe przepisy mogą wejść w życie w połowie roku.

Czytaj więcej: Francja: płaca minimalna

System TIR do 30 czerwca 2015 r.

 

26 lutego 2015 r. Federalna Służba Celna Rosji po raz kolejny przedłużyła umowę z rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP - gwarantem w systemie TIR do 30 czerwca.

Tym samym system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

Taką informację otrzymaliśmy dziś z IRU, dostępna jest też na stronie ASMAP.

Opr. ZMPD/DTR/AW

Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: o zagrożeniach dla branży

Przekazujemy komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dzisiejszego (26 stycznia 2015 r.) posiedzenia Forum Transportu Drogowego, które - na zaproszenie minister Marii Wasiak - odbyło się w siedzibie ministerstwa.

Komunikat MIR

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się 26 stycznia 2015 r. z przedstawicielami branży przewoźników drogowych podczas posiedzenia Forum Transportu Drogowego. Tematem rozmów była przede wszystkim sytuacja polskich międzynarodowych przewoźników drogowych, wynikająca z zagrożeń dla funkcjonowania branży, w związku z wprowadzeniem 1 stycznia 2015 r. w Republice Federalnej Niemiec nowych regulacji dotyczących wysokości płacy minimalnej oraz konsekwencji wprowadzonego przez Federację Rosyjską zakazu importu oraz zakazu przewozów tranzytowych żywności m.in. z krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: o zagrożeniach...

Spotkanie przewoźników dotyczące płacy minimalnej na terenie Niemiec

Z uwagi na wprowadzenie przez stronę nimiecką minimalnej płacy 8,50 Euro na godzinę obejmującą także transport, spedycję i logistykę, w tym w szczególności mającą obejmować polskich przedsiębiorców transportu drogowego zapraszamy na spotkanie informacyjno-instruktażowe, na którym omowione zostaną:

 1. Stan prawny i działania strony polskiej wobec wymogów niemieckich dotyczących stosowania stawki minimalnej.
 2. Stan prawny oraz praktyka stosowania ustawy na terenie Niemiec. Tematy omówią wysokiej klasy specjaliści kancelarii prawnej Niemiec i administracji polskiej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w dniu 22.01.2015 roku (czwartek) w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163, Stadion Zawisza - Trybuna Główna

Niemcy: stawka minimalna w transporcie

 

Wszystkie informacje na temat płacy minimalnej w Niemczech dostępne są w bloku: Niemcy: stawka minimalna, dostępnym TUTAJ

 


Informacja z 23 grudnia 2014 r.

Wykonywanie przewozów na terytorium Niemiec – sposób postępowania

1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie  w Niemczech przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za godzinę.
Zgodnie z uzyskanymi  informacjami przepis ten będzie dotyczyć sektora transportu i będzie mieć zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt).

Czytaj więcej: Niemcy: stawka minimalna w transporcie

Administracja Celna Niemiec opublikowała formularz

Administracja Celna Niemiec opublikowała formularz dotyczący wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej przez pracodawców o operacjach transportowych realizowanych na terytorium Niemiec. Formularz znajduje się TUTAJ , pod nagłówkiem "Formulare zum Thema" (po prawej stronie). Formularz dla transportu drogowego oznaczony jest „033037 (mobil)”.

Wypełniony formularz musi być przesłany faksem do:

Bundesfinanzdirektion West, Cologne
Numer faksu: +49 (0) 221 964 870

Przypominamy, że formularz musi być wypełniony w języku niemieckim. ZMPD przygotowuje robocze tłumaczenie formularza na język polski.

Źródło: BGL
Opr. ZMPD/DTR/AGA

ZMPD monituje władze polskie i instytucje zagraniczne

 

1 stycznia 2015 r. w Niemczech wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego. Niemiecki ustawodawca określił płacę minimalną na poziomie 8,50 euro brutto za godzinę na całym terytorium Niemiec.

Nowe prawo niemieckie wprowadza także obowiązki meldunkowe dla pracodawców zagranicznych delegujących swych pracowników do pracy w Niemczech. Pracodawca zobowiązany będzie zgłosić swych pracowników w urzędzie celnym i wskazać osobę upoważnioną do ewentualnego kontaktu z tym urzędem.

Wiele wskazuje na to, że stawka ta obowiązywać będzie również w stosunku do kierowców zatrudnionych w polskich firmach przewozowych, które wykonują przewozy drogowe na terytorium Niemiec, w tym również przewozy tranzytowe przez terytorium tego kraju.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest zaniepokojone działaniami niemieckiego ustawodawcy i podejmuje intensywne działania w kraju i za granicą, w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów niemieckich i jednoznaczne określenie, jakich sytuacji przepisy te będą faktycznie dotyczyć. Pisma w tej sprawie zostały wystosowane do Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki (załączamy je poniżej). Zrzeszenia przewoźników innych państw europejskich również analizują obecnie przepisy niemieckie i podejmują interwencję w tej sprawie. ZMPD współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami stowarzyszeń zagranicznych.

Czytaj więcej: ZMPD monituje władze polskie i instytucje zagraniczne

Norwegia: urządzenia do e-myta obowiązkowe od 1 stycznia 2015

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku zmienia się system poboru opłat za korzystanie z norweskich dróg przez samochody użytkowe o masie powyżej 3,5 tony. Należy w nich obowiązkowo zainstalować nadajniki do automatycznego poboru myta. W razie niedopełnienia tego obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1000 euro. Zmiana dotyczy wszystkich przewoźników obsługujących trasy do w Norwegii. Przestrzeganie nowych przepisów będzie rygorystycznie kontrolowane przez norweską policję, tamtejsze służby celne oraz Zarządu Dróg Publicznych w Norwegii.

Wysokość nałożonej po raz pierwszy grzywny będzie wynosić 8 tys. NOK (prawie 1000 euro). Jej wartość wzrośnie do 12 tys.NOK (1400 euro), jeśli nie zostanie ona uregulowana w ciągu trzech tygodni. W przypadku powtórzenia się wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość kary zwiększy się do 16 tys. NOK (1900 euro).

Czytaj więcej: Norwegia: urządzenia do e-myta obowiązkowe od 1 stycznia 2015

Rosja: nowa ustawa o transporcie drogowym

24 listopada 2014 r. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał ustawę Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu zmian do ustawy federalnej „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania” oraz do kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, w zakresie dotyczącym kontroli przewozów.

Ustawa wprowadza definicje takich terminów jak: międzynarodowy przewóz drogowy, dwustronny międzynarodowy przewóz drogowy, tranzytowy międzynarodowy przewóz drogowy, międzynarodowy przewóz drogowy z terytorium lub na terytorium kraju trzeciego, ładunek kraju trzeciego, zezwolenie specjalne, talon ewidencyjny, zawiadomienie. Zgodnie z zapisami ustawy przejazd po drogach środków transportu o dużej masie lub dużych gabarytach wymaga zezwolenia specjalnego.

Czytaj więcej: Rosja: nowa ustawa o transporcie drogowym

Wprowadzenie Ecotax zawieszone na czas nieokreślony

Informacja z 14 października

Francuscy ministrowie środowiska i transportu oznajmili, że zawieszają na czas nieokreślony wprowadzenie kontrowersyjnej opłaty tranzytowej, tak zwanego "ecotax”. Podatek miał być pierwotnie wprowadzony w lipcu 2013 roku, ale od tego czasu jego wejście było dwukrotnie przesuwane, przedtem jednak podatek został zamieniony na opłatę tranzytowa. Opłata tranzytowa dotyczyć miała pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t dmc poruszających się po najczęściej używanych autostradach. Sieć obowiązywania podatku została ograniczona z początkowych 15 tys. km do 4 tys. km autostrad. W takiej postaci podatek miał obowiązywać od stycznia 2015 roku, jednak rząd francuski zawiesił na czas nieokreślony jego wejście w życie.

Źródło: Automotivelogisticsmagazine.com

Czytaj więcej: Wprowadzenie Ecotax zawieszone na czas nieokreślony

Znajdź nas na Facebook