PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 58

Wczoraj 76

W tygodniu 350

W miesiącu 1381

Od 2008 roku 703742

 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM

Walne Zebranie Członków KPSPD

Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego serdecznie zaprasza Przewoźników na Walne Zebranie Członków KPSPD, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2023r. (piątek), o godz. 11, w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Julia” w Samociążku.

Zaproszenie

Umowa UE z Mołdawią przedłużona

Umowa z Mołdawią dotycząca transportu towarów została przedłużona do 30 czerwca 2024 r. Na mocy tej umowy przewozy drogowe pomiędzy krajami unijnymi i Mołdawią odbywają się bez zezwoleń.

Analogiczna umowa została zawarta także z Ukrainą. Obecna obowiązuje do 30 czerwca 2023 r., jednak również ten okres ma zostać przedłużony, o czym będziemy informować oddzielnym komunikatem. 
 
Decyzja KE ws. przedłużenia obowiązywania umowy z Mołdawią TUTAJ

Źródło: ZMPD

Pilne! Brak porozumienia ws. przewozów na Białoruś

Ministerstwo infrastruktury poinformowało o braku porozumienia ze stroną białoruską w sprawie kontyngentu zezwoleń na przewozy drogowe na 2023 r. Oznacza to, że 31 stycznia 2023 r. był ostatnim dniem wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń z kontyngentu 2022 r.

Nadal istnieje możliwość wykonywania przewozów na Białoruś na zezwoleniach wielostronnych EKMT bądź też na podstawie odpłatnego zezwolenia, wykupionego na terytoriom Białorusi.

źródło: ZMPD

Komunikat GITD - Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać że w 2022 r. termin mija ten 31 marca 2023r.

Poniżej druk do pobrania i uzupełnienia. Dokument należy podpisać i przekazać do Urzędu w oryginale.

Pobierz - Oświadczenie​ o liczbie osób zatrudnionych​ w przedsiębiorstwie

Pilne - Rosja: Przedłużono termin ważności zezwoleń

W piątek 30 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury, że rosyjskie Ministerstwo Transportu podjęło decyzję o przedłużeniu okresu ważności rosyjskich zezwoleń z kontyngentu 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało także, że informacja ta została przekazana do wiadomości rosyjskich organów kontrolnych.

(żródło ZMPD)

Ważna informacja do przewoźników drogowych, dotycząca bazy eksploatacyjnej

Przypominamy o zbliżającym się upływie okresu przejściowego dla przewoźników drogowych, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania transportu drogowego przed 1 marca 2022 r., na dostosowanie bazy eksploatacyjnej do nowych przepisów.

Do dnia 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy jw. wykonujący zawód przewoźnika drogowego zobowiązani są dysponować bazą eksploatacyjną na terytorium RP odpowiednią do skali prowadzonej działalności. Baza eksploatacyjna powinna być wyposażona co najmniej w tyle miejsc postojowych ile wynosi 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż 2 pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. Baza eksploatacyjna powinna być przystosowana do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły oraz wyposażona w co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Czytaj więcej: Ważna informacja do przewoźników drogowych, dotycząca bazy eksploatacyjnej

Ograniczenia w Europie – grudzień

Przypominamy, by regularnie sprawdzać ograniczenia obowiązujące w krajach europejskich, do których wykonują Państwo przewozy.

Poniżej przedstawiamy ograniczenia w grudniu dla najbardziej popularnych kierunków przewozów. Zalecamy dokładne sprawdzenie, czy ograniczenie dotyczy całego kraju, czy tylko niektórych regionów, i w jakich godzinach obowiązuje.

 • Austria – 8, 24-26, 31 grudnia
 • Belgia – 25 grudnia
 • Chorwacja – 23-26, 30-31 grudnia 
 • Czechy – 8, 25-26 grudnia
 • Francja – 24-25, 31 grudnia      
 • Hiszpania – 6, 8, 25-26 grudnia                    
 • Niemcy – 25-26 grudnia
 • Słowacja – 24-26 grudnia
 • Słowenia – 25-26 grudnia
 • Szwajcaria – 25-26 grudnia
 • Węgry – 24-26, 31 grudnia
 • Włochy – 8, 25-26 grudnia
 • Polska - 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia w godz. 8-22:00, pojazdy powyżej 12 t

Źródło: ZMPD