PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 0

Wczoraj 72

W tygodniu 72

W miesiącu 1549

Od 2008 roku 706114

 • zmpdbox
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM

Polska-Rosja: posiedzenie komisji mieszanej bez ustaleń

Informacje z 25 stycznia 2016 r.

25 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyła się konferencja prasowa.

Rosja zmierza do wyeliminowania ze swojego rynku polskich przewoźników i towary – powiedział na konferencji podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy Jerzy Szmit. Według ministra świadczy o tym rosyjska ustawa nr 362, która jest wymierzona w zagranicznych przewoźników. Wprowadza nigdzie poza nią nie istniejące pojęcie „ładunku z kraju trzeciego”. Jej przepisy są sprzeczne z umową polsko-rosyjską, Konwencją CMR i Konwencją TIR.

Rosjanie chcą także ograniczyć liczbę wydawanych stronie polskiej zezwoleń na kraje trzecie, a jednocześnie domagają się zniesienia limitów przyznawanych im zezwoleń tranzytowych. Jerzy Szmit podkreśla, że zanim dojdzie do rozmów na temat wymiany zezwoleń, musi być wyjaśniona kwestia ustawy nr 362 i wyeliminowanie z niej pojęcia „ładunku z kraju trzeciego”.

Minister obawia się, że jeśli nie dojdzie do porozumienia stron podczas zaplanowanych na 28 stycznia rozmów w Gdańsku, przewoźnicy obu krajów będą musieli wstrzymać wysyłanie samochodów.

Informacja własna ZMPD. Opr. RP

Czytaj więcej: Polska-Rosja: posiedzenie komisji mieszanej bez ustaleń

Polska-Rosja: ważne sprawy będą omawiane na komisji mieszanej 21 - 22 stycznia 2016 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że w dniach 21-22 stycznia 2016 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Polsko – Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Będzie ono stanowiło kontynuację rozmów, które miały miejsce w Warszawie w dniach 21-22 grudnia 2015 r.

Głównym tematem rozmów będą konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów rosyjskich – ustawa „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania" (362- FZ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, której postanowienia są w opinii strony polskiej niezgodne z obowiązującą umową dwustronną o międzynarodowych przewozach drogowych.

Czytaj więcej: Polska-Rosja: ważne sprawy będą omawiane na komisji mieszanej 21 - 22 stycznia 2016 r.

Francja: intensywne kontrole odpoczynku w kabinie

Francuskie stowarzyszenie przewoźników międzynarodowych FNTR potwierdziło, że francuskie służby kontrolne rozpoczęły intensywne kontrole dotyczące odbioru przez kierowcę regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu.

FNTR informuje, że kontrole odnoszą się do konkretnego przewozu i nie dotyczą całego okresu 28 dni.

Źródło: FNTR

Zaproszenie

W związku ze zmianami w przepisach transportu drogowego dotyczących płacy minimalnej (Niemcy, Norwegia, Francja), ryczałtów oraz e-sądów zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 o godz. 10:00 w Bydgoszczy, ul Gdańska 163 - Stadion Zawisza - Trybuna Główna.

Tematyka spotkania obejmuje między innymi:

 1. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia.
 2. Aktualna sytuacja w transporcie.
 3. Omówienie zagadnień płacy minimalnej (Niemcy, Norwegia, Francja), ryczałtów oraz e-sądów.

Zapewniamy udział wysokiej klasy ekspertów.

Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Kontrole polskich firm wykonujących kabotaż na terenie Niemiec wykazują częste i rażące braki w dokumentacji. Braki te prowadzą do nakładania wysokich kar administracyjnych. Po stwierdzeniu braków w dokumentacji organy kontrolne BAG pobierały tzw. kaucję na poczet w wysokości od 1250, do 2500 euro.

W związku z powyższym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to jakie dokumenty należy posiadać.

Czytaj więcej: Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Pożegnaliśmy Dyzia

Kilkaset osób towarzyszyło w ostatniej drodze Dionizemu Woźnemu, wieloletniemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, pracującemu z wielkim zaangażowaniem na rzecz środowiska polskich transportowców. Społecznika żegnali najbliżsi, krewni, przyjaciele, współpracownicy, koledzy po fachu, przedstawiciele organizacji przewoźników drogowych i lokalnych władz.

Czytaj więcej: Pożegnaliśmy Dyzia

Żegnamy Rafała Jankowskiego

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zmarł nasz Przyjaciel Rafał Jankowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Rafał Jankowski był z nami od początku funkcjonowania Inspekcji w Polsce, tj. od 2002 roku. Wspólnie ze środowiskiem przewoźników drogowych w regionie kujawsko-pomorskim tworzył zasady funkcjonowania transportu w naszym województwie.

Rafał był człowiekiem bardzo ambitnym, w swym działaniu niezwykle profesjonalnym. Jednocześnie cechowała Go skromność i ogromna uczynność, co powodowało, że zawsze był gotowy do pomocy.

W pracy wykazywał się kreatywnością. Starał się, by, podjęte przez Niego działania ułatwiały funkcjonowanie branży transportu drogowego. Z Jego inicjatywy funkcjonował ośrodek doradztwa i szkolenia przewoźników w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Międzynarodowych w Bydgoszczy z/s w Lipnikach.

Rafał Jankowski był człowiekiem niezwykle oddanym swojej pracy. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną i bliskimi.

JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

19 maja 2015 roku, Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

Pomimo pełnego poparcia dla zastosowania stawki minimalnej w Niemczech, Komisja uważa, że zastosowanie stawki minimalnej dla wszystkich operacji transportowych, które dotyczą terytorium Niemiec, ogranicza w dyskryminujący sposób wolność do świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów.

Czytaj więcej: JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

Francja: płaca minimalna

Płaca minimalna dla zagranicznych kierowców – pierwsze informacje

Według informacji polskich mediów, przekazywanych od 17 lutego 2015 roku, w zmienionym francuskim Kodeksie Transportowym znajdzie się zapis, na mocy którego kierowcy zagranicznych ciężarówek, wykonujący przewozy do i z Francji oraz kabotaż na terytorium Francji, powinni być objęci francuską płacą minimalną. Jej wysokość wynosi 9,61 euro brutto za godzinę.
Obecnie nowa ustawa podlega jeszcze procesowi legislacyjnemu. Po przyjęciu jej przez Zgromadzenie Narodowe trafiła do izby wyższej – Senatu. Procedowana jest w trybie przyspieszonym, jako część składowa pakietu reform gospodarczych, więc nowe przepisy mogą wejść w życie w połowie roku.

Czytaj więcej: Francja: płaca minimalna

System TIR do 30 czerwca 2015 r.

 

26 lutego 2015 r. Federalna Służba Celna Rosji po raz kolejny przedłużyła umowę z rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP - gwarantem w systemie TIR do 30 czerwca.

Tym samym system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

Taką informację otrzymaliśmy dziś z IRU, dostępna jest też na stronie ASMAP.

Opr. ZMPD/DTR/AW