PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 58

Wczoraj 76

W tygodniu 350

W miesiącu 1381

Od 2008 roku 703742

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • trackimo
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM

Ważna informacja

W dniu 10.06.2010 o godz. 11.30 w miejscowości Gniew odbędzie się zebranie regionalne ZMPD. KPSPM organizuje wyjazd do Gniewu dla członków ZMPD. Autokar będzie podstawiony w dniu 10.06.2010 w Lipnikach. Wyjazd o godzinie 8.30.

Zapraszamy.

Ograniczenie w ruchu

W związku z żałobą narodową i uroczystościami pogrzebowymi Minister Infrastruktury wydał w dniu dzisiejszym rozporządzenie w sprawie ograniczeń w ruchu:

 • Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton obejmuje zakaz poruszania się w terminie od 16.04.2010 godz. 18:00 do 19.04.2010 godz. 6:00.

 • Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne objęte są całkowitym zakazem poruszania się w tym okresie.

 • Pozostałe pojazdy, np. powracające z zagranicy, posiadające roczną winietę jak i pozostałe rozładowujące wagony, przewożące towary szybko psujące się itp. zwolnione są z tego zakazu.

Ważne szkolenie

W dniu 07.05.2010 o godzinie 10:00 w Hotelu Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 odbędzie się szkolenie dla Przewoźników dotyczące zmian w rozliczaniu VAT. Zapraszamy Przewoźników i Księgowe.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w biurze Stowarzyszenia.

Ustawa antykryzysowa

Po wielu spotkaniach Przewoźników z Rządem i Parlamentem z dniem 02.04.2010 wchodzą w życie postanowienia chociaż w części łagodzące trudną sytuację w transporcie. Zaliczamy do nich głównie koniec kłopotów z rozliczaniem delegacji kierowców oraz możliwością wyrejestrowania części taboru bez potrzeby opłacania podatku i składki ubezpieczeniowej.

Tekst Ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

WAŻNA WIADOMOŚĆ

UWAGA !!!

W wyniku interwencji środowiska przewoźników komisja europejska dokonała sprostowania treści zaświadczenia o dniach wolnych. Poniżej udostępniamy do pobrania aktualnie obowiązującą treść zaświadczenia, jako aktywną do wypełniania przez przedsiębiorców. Poprzednia wersja nie była podana przez stowarzyszenie ponieważ zawierała błędy.

wzór zaświadczenia (*.doc)

WAŻNA INFORMACJA.

W dniu 09.03.2010 o godzinie 9 w siedzibie Stowarzyszenia w Lipnikach odbędzie się spotkanie Przewoźników z Inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego oraz z Inspektorem Inspekcji Pracy. Serdecznie Zapraszamy

Komunikat dot. wykonywania przewozów w relacji Ukraina kraje trzecie

Uprzejmie przypominamy, iż na ostatnim posiedzeniu polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustalono, że

 • począwszy od dnia 1 lipca 2009 roku przewozy do/z krajów trzecich (tranzytem przez kraj rejestracji pojazdu) wykonywane będą pojazdami kategorii minimum EURO-II;
 • począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku przewozy do/z krajów trzecich (tranzytem przez kraj rejestracji pojazdu) wykonywane będą pojazdami kategorii minimum EURO-III.

W przypadku przewozów do/z krajów trzecich realizowanych pojazdami EURO-II naczepa (przyczepa ) powinna być wyprodukowana po 1996 roku, natomiast realizowanymi pojazdami EURO-III naczepa (przyczepa) powinna być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2000 roku.

Strony potwierdziły wcześniej osiągnięte porozumienie, że przewozy do/z krajów trzecich będą wykonywane przez przejścia graniczne na granicy polsko – ukraińskiej.

W przypadku przewozów w relacjach dwustronnych i tranzytowych strony ustaliły, że pojazd kategorii ekologicznej minimum EURO-III może ciągnąć przyczepę (naczepę) wyprodukowaną nie wcześniej niż 1996 r., wykorzystując zezwolenie EURO-III. Jeżeli przyczepa (naczepa) została wyprodukowana przed 1996 rokiem, powinna w takim przypadku posiadać odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa.

Zmiana systemu poboru opłat drogowych w Republice Słowacji

W związku z wprowadzeniem w Republice Słowacji od dnia 1 stycznia 2010 r. nowego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, który zastąpi dotychczasowe nalepki autostradowe, prosimy zainteresowanych kierowców i przewoźników o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Nowy formularz socjalny

Departament Transportu ZMPD informuje, że 14 grudnia 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej został zmieniony formularz dotyczący przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (opublikowany w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2009  seria L 330/80). Dokument stanowi rozszerzenie poprzednio obowiązującego formularza, który stanowił załącznik do decyzji Komisji 2007/230/WE.

Nowe zaświadczenie obowiązuje od 16 grudnia 2009 roku, jednakże z uwagi, iż wersja Word dokumentu nie jest jeszcze dostępna ( ma się ukazać  w styczniu) , dopuszczono ( informacja ustna z Komisji UE otrzymana przez IRU) stosowanie starego druku do końca 2009 roku.  Zaświadczenie MUSI być wypełnione komputerowo lub maszynowo i podpisane przed rozpoczęciem podróży.

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009

Zmiana cen dobowych kart opłat

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że dnia 23 grudnia 2009 r. zostało podpisane zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych dotyczące waloryzacji stawek (cena dobowej karty opłaty pojazdów powyżej 12 ton innych niż autobus będzie wynosić 46 zł.) jak również obowiązku dziurkowania kart opłat drogowych (wyłącznie dobową kartę opłaty może także przedziurkować podmiot wykonujący przewóz drogowy).

Termin wejścia w życie ww. rozporządzenia określony jest na dzień 1 stycznia 2010 roku.