PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 7

Wczoraj 108

W tygodniu 282

W miesiącu 1750

Od 2008 roku 694667

 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM

Niemcy: Elektroniczna deklaracja wjazdu i testowanie

aktualnosci 11253 0 ZMPDW związku  z uznaniem od 21 marca 2021r. Polski, Bułgarii i Cypru za „obszary o wysokiej zachorowalności” według niemieckiego CoronaEinreiseVO, przypominamy o odpowiednich obowiązkach dotyczących  wjazdu z „obszarów o wysokiej zachorowalności” do Niemiec.

Obowiązek rejestracji:
Osoby, które przebywały na obszarach o wysokiej zachorowalności w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec, mają obowiązek zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej TUTAJ.

Obowiązku wypełnienia elektronicznej deklaracji nie trzeba spełniać jedynie w przypadku, jeśli obszar o wysokiej zachorowalności był tylko tranzytowany bez zatrzymywania się.
Jeśli rejestracja cyfrowa nie jest możliwa z powodu braku wyposażenia technicznego lub usterek technicznych, należy  wypełnić zgłoszenie zastępcze (TUTAJ), które kierowca powinien posiadać przy sobie w chwili wjazdu na teren Niemiec.

Czytaj więcej: Niemcy: Elektroniczna deklaracja wjazdu i testowanie

GITD - Przedłużenie ważności licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy i trrminów szkoleń okresowych

Informacja 10/2021 w sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698  (Dz. Urz. UE. L Nr 60.1 z 22.2.2021, s. 1).

Rozporządzenie 2021/267 dotyczy m. in.:

 • ważności licencji wspólnotowych;
 • ważności świadectw kierowcy.

Dokumenty, które utraciłyby ważność w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. zachowują ważność z mocy prawa na kolejne 10 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie. Dotyczy to tylko uprawnień których data ważności, zgodnie z treścią dokumentu kończyłaby się w tym okresie tj. między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.

Czytaj więcej: GITD - Przedłużenie ważności licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy i trrminów szkoleń...

Ostatnie pożegnanie - Władysław Strzyżewski

wladyslaw strzyzewskiZ żalem zawiadamiamy, że w dniu 19.02.2021 r. odszedł nasz kolega, przyjaciel, Władysław Strzyżewski wieloletni członek Zarzadu naszego Stowarzyszenia - Pozostaniesz w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 23.02.2021 r. o godzinie 10:45 w Bydgoszczy, na cmentarzu przy ul. Aleja Kardynała Wyszyńskiego 58.

Węgry – rejestracja w systemie BIREG

27 stycznia 2021 r. dekretem węgierskiego rządu nr. 18/2021 (I.27.) (dostępny w j. węgierskim TUTAJ) zmienione zostały przepisy dotyczące obowiązku rejestracji w systemie BIREG, znoszące obowiązek rejestracji przy wykonywaniu przewozów wewnątrzunijnych na podstawie licencji wspólnotowej.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 4 lutego 2021 r., natomiast do 3 lutego 2021 r. wszyscy przewoźnicy towarów wykonujący usługi do/z lub w tranzycie przez Węgry, oraz wykonujący przewozy kabotażowe na terenie tego kraju podlegają obowiązkowi rejestracji.
 
Zasady rejestracji:
 
do 3 lutego obowiązek rejestracji dotyczy następujących operacji:

a) usługi transportu rzeczy: pojazdami powyżej 3,5 t dmc;

b) przewozów na potrzeby własne: pojazdami powyżej 7,5 t dmc;

c) przewozów kabotażowych na terytorium Węgier.

Czytaj więcej: Węgry – rejestracja w systemie BIREG

Procedura uzyskania Carnetu TIR

Właściciel  / właściciele / reprezentacja firmy zgodnie z KRS-em, ubiegającej  się o przystąpienie do procedury TIR powinien przedłożyć osobiście w naszym biurze następujące dokumenty (ze względu na pandemię Covid-19 istnieje możliwość przesłania dokumentów).

 • KRS lub wydruk CEIDG,
 • Opinie Banku (wzór w załączeniu),
 • Numer EORI (uzyskuje się we właściwym Urzędzie Celnym dla siedziby firmy),
 • Pieczątkę firmową (na kołku) z numerem identyfikacyjnym POL / 051 / …….. (numer uzyskuje się po zarejestrowaniu firmy w bazie ZMPD)
 • Licencja potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku samochodów do 3,5 tony-  dowód rejestracyjny potwierdzony notarialnie)
 • Kserokopie wypisów z licencji

Za pośrednictwem ZMPD dokumenty są wysyłane do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która wydaje pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.

Przewoźnik podpisuje w obecności pracownika ZMPD lub w obecności notariusza:

 • wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury TIR,
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega w podatkach, których pobór należy do naczelnika urzędu skarbowego
 • weksel i deklarację wekslową
 • zobowiązanie przewoźnika

oraz  komplet dokumentów dla Inter Risk S.A. Vienna Insurance Group celem uzyskania gwarancji na 8.000 USD / tel. 22/ 536 10 81 – Pani Agnieszka Misztal /

wg  „Wniosku o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji wstępnej dla podmiotów korzystających z systemu TIR

pobierz - Procedura TIR - informacje kontaktowe

Uwaga przewoźnicy realizujący przewozy do/ z Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie przekazała naszemu Zrzeszeniu prezentację, która zawiera zestawienie nowych zasad, jakie będą obowiązywać po 1 stycznia 2021 w przewozach na kierunku brytyjskim.

Wszystkich przewoźników zaangażowanych w transporty na tej destynacji zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Jednocześnie, dziękujemy kolegom z brytyjskiej Ambasady za możliwość opublikowania ich prezentacji.

Prezentacja dla przewoźników - zmiany na granicach po końcu okresu przejściowego - pobierz PDF

Opr. ZMPD/DT/TIR/MJ

Ważna informacja - uzupełnienie danych w sprawie zwrotu myta Niemcy

Szanowni Państwo, jeśli do dnia 10 grudnia 2020 r. nie będą Państwo w stanie podać całkowitej wysokości opłat drogowych i/lub przedłożyć odpowiednich zestawień lub faktur, to bardzo prosimy o uzupełnienie kwestionariusza w zakresie wszystkich innych istotnych (posiadanych) danych oraz wgranie umów. W przeciwnym razie ryzykują Państwo tym, że roszczenia za rok 2017 nie będą mogły zostać wyegzekwowane (zostaną przedawnione).

Następnie, do 14 grudnia 2020 r. godz. 23:59, będą Państwo mieli możliwość podania brakujących sum opłat drogowych za pośrednictwem naszej platformy.

Wyciągi z opłat drogowych i faktur, w razie potrzeby, będzie można jeszcze składać w styczniu 2021 roku.

https://q.tollreclaim.com/?token=AF1F6255-8358-438D-AEF3-85572EC19356

Z poważaniem,
Kancelaria eClaim

FAQ: https://www.mautzurueck.de/en/faq-en

Brexit: przewodnik dla przewoźników (j. polski)

aktualnosci 10723 0 ZMPDWielka Brytania opuściła UE, a okres przejściowy po Brexicie dobiega końca w 2020 roku.

Informacje dotyczące przewozu towarów pomiędzy Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja i Walia) i Unią Europejską od 1 stycznia 2021 r. są dostępne w przewodniku przygotowanym przez rząd brytyjski. 


Zawartość przewodnika:

 • Nowe zasady obowiązujące od stycznia 2021 r.
 • Wprowadzenie
 • Trzymaj rękę na pulsie
 • Kierowcy: dokumenty, prawa jazdy i zezwolenia
 • Przewoźnicy z Wielkiej Brytanii: dokumenty, licencje i zezwolenia
 • Przewoźnicy z UE: dokumenty, licencje i zezwolenia
 • Obowiązki transgraniczne podczas przewozu towarów
 • Bezpieczeństwo i ochrona
 • Przewóz towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej
 • Przewóz towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii
 • Przewóz towarów z Irlandii do Wielkiej Brytanii
 • Zabezpieczenie pojazdu podczas podróży do i z Wielkiej Brytanii
 • Lista kontrolna dokumentów celnych
 • Dokumenty celne: deklaracja importowa, CTC, ATA, TIR
 • Dodatkowe świadectwa dla poszczególnych towarów
 • Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony


Przewodnik jest dostępny tutaj

Opr. ZMPD/ Bruksela/MP/DWSK

Grafika: feworave, Pixabay