ODWIEDZINY

Dzisiaj 0

Wczoraj 69

W tygodniu 69

W miesiącu 476

Od 2008 roku 656633

 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Pomoc dla transportu - pilne konsultacje w ministerstwie infrastruktury

aktualnosci 9966 0 ZMPDNa wniosek ZMPD 13 marca 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wraz z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz oraz podsekretarzem stanu ministerstwa aktywów państwowych Zbigniewem Gryglasem omówili możliwe narzędzia pomocy dla branży transportu drogowego. 

Minister Emilewicz przyznała, że najważniejsze jest zapewnienie firmom płynności finansowej i zaproponowała odpowiednie narzędzie (szczegóły tutaj). Zmiany prawne mają bardzo szeroki zakres. Minister Emilewicz ma nadzieję, że w najbliższym czasie odpowiednie resorty opracują projekt zmian przepisów, zaś Sejm przyjmie je 25 marca. Wtedy zaczęłyby one obowiązywać od 1 kwietnia. 

– Zakładamy, że pomoc będzie dostępna dla tych przedsiębiorstw, które miały dobre wyniki finansowe w 2019 roku, a ich sytuacja pogorszyła się z powodu pandemii – wyjaśniła minister Emilewicz. Minister Adamczyk podkreślił, że z uwagi na spodziewane szybkie zmiany sytuacji, politycy są przygotowani na konieczność dalszych zmian prawa po to, by dopasować je do aktualnej sytuacji. – W 15-letnim doświadczeniu parlamentarnym nie pamiętam, aby tak szerokie zmiany w prawie gospodarczym były wprowadzane tak szybko – zaznaczył minister Adamczyk. 

Czytaj więcej: Pomoc dla transportu - pilne konsultacje w ministerstwie infrastruktury

Premier ogłosił wprowadzenie w Polsce od soboty stanu zagrożenia epidemicznego

aktualnosci 2796 0 GLOWNYOd niedzieli tymczasowo zostaną przywrócone granice. Pozostają one otwarte dla przepływu towarów. Polscy obywatele po ich przekroczeniu zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Premier zaapelował do wszystkich o stosowanie się do zaleceń i odpowiedzialność.

Międzynarodowy transport drogowy towarów będzie funkcjonował bez ograniczeń, a kierowcy ciężarówek oraz autokarów i busów nie będą musieli przebywać kwarantanny.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało rozporządzenie zawierające wykaz przejść granicznych dostępnych w okresie ograniczeń (niektóre z dotychczas funkcjonujących zostaną zamknięte). 

Najważniejsze decyzje

•    Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
•    Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
•    Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.

Czytaj więcej: Premier ogłosił wprowadzenie w Polsce od soboty stanu zagrożenia epidemicznego

Informacja dotycząca zasad zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem
Urszula Nowińska | Dyrektor
Gabinet Głownego Inspektora

Spotkanie przewoźników z posłami Komisji Infrastruktury

Dnia 12.03.2020r., w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie Zarządu ZMPD oraz KPSPD z Prezydium Poselskiej Komisji Infrastruktury. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami i relacją ze spotkania.

Przewoźnicy domagają się zwrotu części akcyzy - Rzeczpospolita

Koronawirus: Przewoźnicy i transportowcy liczą straty i są pełniobaw - TVP 3 Bydgoszcz

Posłowie obiecują przewoźnikom pomoc - Theworldnews.net

Przewoźnicy notują duże straty. O rozwiązaniach rozmawiali w Bydgoszczy - tygodnikbydgoski.pl

Koronawirus uderza w branżę transportową. Przewoźnicy liczą straty - radiopik.pl

Niderlandy – delegowanie, kolejne informacje

Zasady delegowania do Holandii 

1. Wyznaczenie osoby do kontaktu na terenie Holandii
W przypadku zgłoszenia długoterminowego (maksymalnie na 1 rok) obowiązkowe jest wyznaczenie osoby przebywającej na terenie Holandii i wskazanie jej adresu w tym kraju (nazwa kraju pojawia się automatycznie i nie ma możliwości jej zmiany). Nie wymaga się, aby przedstawiciel w Holandii był przedsiębiorcą. Może być osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która będzie miała dostęp do informacji o pracownikach delegowanych.

Na osobę do kontaktu można wyznaczyć delegowanego pracownika (kierowcę). Warunkiem jest, aby  delegowanie nie było długoterminowe, a pracownik komunikatywnie porozumiewał się w języku angielskim, niemieckim czy niderlandzkim.

2. Zaświadczenie A1
W deklaracji zgłoszeniowej podajemy jedynie numer wydanego zaświadczenia oraz kraj wydania.  Nie ma obowiązku zgłaszania zaświadczenia A1, jeśli nie zostało wydane. Władzom Holandii wystarczy oświadczenie pracodawcy, że jest w stanie udowodnić, że składki ubezpieczeń społecznych za delegowanych pracowników opłacane są w Polsce.

3. Dane klienta
W przypadku zgłoszeń jednorazowych/ krótkoterminowych  należy podać adres (kod pocztowy oraz numer ulicy) odbiorcy w Holandii.

4. Dane dotyczące sektora
W rubryce Projekt dane sektora należy wybrać lit. H (Vervoer en opslag) subsektor 49 (Vervoer over land) sbi code 4941.
W rubryce “Werkplek” wystarczy podać jeden numer rejestracyjny pojazdu należącego (będącego w dyspozycji) do przedsiębiorstwa.

Źródło: TLN

Opr. ZMPD/DTR/ACH

Niderlandy: od 1 marca rejestracja zagranicznych kierowców

Od 1 marca obowiązkowe będzie zgłoszenie pracownika delegowanego w transporcie do pracy w Holandii dla przewozów kabotażowych, przewozów międzynarodowych i dla samozatrudnionych.

Nowe przepisy obowiązują zagranicznych kierowców, którzy realizują na terenie Holandii przewozy kabotażowe oraz przewozy międzynarodowe. Zgłoszenia nie muszą składać przewoźnicy, którzy dokonują pasażerskiego transportu drogowego oraz tranzytu. 

Rząd holenderski przewidział możliwość dokonywania zgłoszeń rocznych.

Niedopełnienie obowiązku elektronicznej rejestracji delegowania kierowcy może wiązać się z karą finansową o wartości nawet 12 tys. euro. W przypadku powtarzających się uchybień przewoźnicy powinni liczyć się z 50 proc. podniesieniem wartości wspomnianej kary.

Zgodnie z wytycznymi pracownik ten powinien znać jeden z „nowoczesnych języków”. Decydując się na zgłoszenie kierowcy jako osoby kontaktowej, przewoźnik powinien liczyć się z koniecznością złożenia osobnych deklaracji dla każdego z kierowców.

Więcej: logistyka.rp.pl

Opr. ZMPD/DWSK/AM

Dotkliwe kary za brak sprawozdania z przewozów ADR

Niezłożenie rocznego sprawozdania z przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR) grozi karą 5 tys. zł. Zestawienie za 2019 rok należy przekazać do 28 lutego Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwemu ze względu na siedzibę przewoźnika.

(…) jeśli przewóz materiałów niebezpiecznych odbywał się w całości poza terytorium Polski, w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach oraz w ilości mniejszej niż wskazania w ustawie, to nie ma konieczności sporządzenia bilansu towarów i operacji transportowych.

Zestawienie sporządza doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, czyli osoba wyznaczona przez przedsiębiorstwo zajmujące się materiałami ADR.

Kopie sprawozdania przedsiębiorca powinien przechowywać przez 5 lat od daty wysyłki.
Opr. ZMPD/DWSK/AM

Informacja o szkoleniu przewoźników osób

W dniu 04.03.2020 r. (środa) o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe przewoźników osób z Inspekcją Transporu Drogowego oraz z przedstawicielem Inspekcji Pracy.

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, ul. Hetmańska 28 - siedziba WITD.

Sserdecznie zapraszamy

Niderlandy - płaca minimalna

Poniżej szczegóły dotyczące holenderskiej płacy minimalnej i obowiązkowego elektronicznego zgłoszenia kierowców, które udało się ustalić ZMPD w rozmowach z przedstawicielem stowarzyszenia TLN.


1. Deklaracje:
w przypadku składania deklaracji w sektorze transportu nie trzeba podawać adresów miejsca pracy/ świadczenia usług. Wystarczy podać jeden numer tablicy rejestracyjnej oraz można zgłosić grupę kierowców w ramach jednej notyfikacji. Notyfikację można zrobić na rok.

2.  Tranzyt wyłączony z obowiązku notyfikacji:
obowiązek notyfikacji dotyczy każdego rodzaju usługi transportowej, z wyjątkiem tranzytu.

3. Stawka minimalna:
płaca minimalna dla transportu określona jest w umowie zbiorowej, obecnie trwa renegocjacja nowego układy zbiorowego. Średnio minimalne wynagrodzenie kierowcy waha się w przedziale 1500-3500 EUR miesięcznie bez dodatków, np. za staż kierowcy, wyższych kwalifikacji itd. (Link do umowy zborowej, która obowiązywała do końca 2019 roku, a obecnie jest renegocjowana. Tekst dostępny jedynie w języku niderlandzkim https://www.stlwerkt.nl/Media/media/Corporate/Over%20ons/Cao-boekje.pdf).

Czytaj więcej: Niderlandy - płaca minimalna

Znajdź nas na Facebook