ODWIEDZINY

Dzisiaj 35

Wczoraj 23

W tygodniu 35

W miesiącu 986

Od 2008 roku 610519

  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • 25-lecie KPSPD
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM

PE: Transport drogowy wyłączony z dyrektywy o delegowaniu

aktualnosci 2189 0 GLOWNY4 czerwca 2018 r. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego zagłosowała za wyłączeniem transportu międzynarodowego z zakresu dyrektywy o delegowaniu. Takiego rozwiązania oczekiwaliśmy. Polscy europosłowie głosowali jednomyślnie za taką właśnie decyzją.

Więcej informacji na stronie ZMPD

Przewoźnicy z kujawsko-pomorskiego wybrali delegatów

aktualnosci 8869 0 ZMPDWe wtorek 29 maja 2018 r. w miejscowości Samociążek odbyło się Zebranie Regionalne zrzeszonych w ZMPD przewoźników z kujawsko-pomorskiego, podczas którego wybrano delegatów na następną kadencję.

Delegatami zostali: Ewa Korfanty, Grzegorz Chełminiak, Mariusz Jakubowski i Adam Jędrych, który został  też wybrany przewodniczącym regionu kujawsko-pomorskiego następnej kadencji.

Zgodnie ze statutem uczestnicy zebrania udzielili rekomendacji kandydatom do władz: Adamowi Jędrychowi do Zarządu, Mariuszowi Jakubowskiemu do Komisji Rewizyjnej i Janowi Szmielowi do Rady.

Czytaj więcej: Przewoźnicy z kujawsko-pomorskiego wybrali delegatów

Informacja dotycząca korzystania z "regularnego okresu wypoczynku" trwającego co najmniej 45 godzin

Zgodnie z paragrafem 134 ust.1 ustawy o pojazdach mechanicznych [KFG] w związku z rozporządzeniem WE 561/2006 art. 8 ust. 6 Parlamentu Europejskiego i Rady zabrania się korzystania z "regularnego okresu wypoczynku" w wymiarze co najmniej 45 godzin w pojeździe stojącym na parkingu.

Naruszenie tego zakazu stanowi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/22/WE w wersji przewidzianej w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016-403-UE poważne wykroczenie i podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 300 Euro.

"Chcemy równych szans dla wszystkich" - Jan Buczek podczas sejmowej debaty o problemach przewoźników

debata sejmW Parlamentarnym Zespole na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego odbyła się 12 kwietnia debata na temat zagrożeń dla funkcjonowania polskich firm transportu samochodowego.

O taką debatę apelowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników z Białej Podlaskiej. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Zespołu, poseł Adam Abramowicz, a poza liczną reprezentacją przewoźników, w Sejmie pojawili się także przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy przedyskutowali propozycję Ministerstwa Finansów wprowadzenia 200 litrów limitu paliwa zwolnionego z należności celnych przywozowych i akcyzy, wwożonego z państw trzecich do Polski w standardowych zbiornikach pojazdów ciężarowych.

Czytaj więcej: "Chcemy równych szans dla wszystkich" - Jan Buczek podczas sejmowej debaty o problemach przewoźników

Niemcy: rozszerzenie płatnych dróg od 1 lipca 2018 roku

bahnZgodnie z informacją przekazaną przez Toll Collect od 31 marca 2017 roku obowiązuje czwarta nowelizacja niemieckiej ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych.

Nowelizacja otwiera drogę do rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych za przejazd wszystkimi drogami federalnymi od 1 lipca 2018 roku. Celem nowej ustawy jest zapewnienie źródła finansowania modernizacji sieci dróg federalnych oraz budowy nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w Niemczech. Ma temu służyć systematyczne wdrażanie systemu finansowania opartego na opłatach uiszczanych przez użytkowników dróg.

Czytaj więcej: Niemcy: rozszerzenie płatnych dróg od 1 lipca 2018 roku

Szkolenie przewoźników osób

Zapraszamy na szkolenie przewoźników osób, które odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, przy ul. Plac Piastowski 4a. Szkolenie przeprowadzą eksperci PIP oraz WITD Bydgoszcz.

Świadectwa kierowcy: wyłącznie na podstawie urzędowych dokumentów

Od 1 marca 2018 r. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego będzie wydawało świadectwa kierowcy tylko na podstawie dokumentów (lub ich kopii) sporządzonych przez właściwe w tym zakresie podmioty.
 

Dotyczyć to będzie:
- świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy oraz
- zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

W myśl art. 32b ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (u.t.d.), do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dołącza się:
1) kopię licencji wspólnotowej;
2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań,
o których mowa w art. 39a u.t.d. (przepis ten określa warunki dla zatrudnienia, wszystkie muszą być spełnione, aby do zatrudnienia doszło i aby można było wystawić przedmiotowe zaświadczenie);
3) kserokopię dokumentu tożsamości;
4) kserokopię prawa jazdy;
5) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Czytaj więcej: Świadectwa kierowcy: wyłącznie na podstawie urzędowych dokumentów

Znajdź nas na Facebook