PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 58

Wczoraj 76

W tygodniu 350

W miesiącu 1381

Od 2008 roku 703742

 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM

Słowacja: Od 2 listopada obowiązkowe testy

aktualnosci 10582 0 ZMPDWjazd z Polski do Słowacji i tranzyt z Polski przez jej terytorium od 2 listopada 2020 r. będą się odbywać bez kontroli granicznych, lecz niezbędne będzie posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19.

CESMAD SK przekazało informację, że testów nie będą musieli posiadać kierowcy pojazdów ciężarowych wykonujący tranzyt przez Słowację. Należy się liczyć z tym, że niektóre firmy, gdzie dokonywany będzie załadunek lub rozładunek, mogą wymagać PCR test na COVID-19.


Opr. ZMPD/DTR/KM
Źródło: CESMAD SK

 

 

 

Uwaga: sprawdź, czy jesteś gotowy do przekroczenia granicy - nowa usługa internetowa GOV.UK

W celu zapewnienia pomocy przewoźnikom i kierowcom pojazdów ciężarowych w odpowiednim przygotowaniu się do nadchodzących zmian, rząd Wielkiej Brytanii opracował nową usługę internetową - „Sprawdź, czy jesteś gotowy do przekroczenia granicy”.

Pod koniec okresu przejściowego usługa ta zostanie wprowadzona dla pojazdów wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii i będzie pomocna w upewnieniu się, że kierowca posiada właściwą dokumentację celną i importowo-eksportową na potrzeby unijnej kontroli importu.

Po konsultacjach publicznych rząd Wielkiej Brytanii zamierza uczynić korzystanie z usługi internetowej wymogiem prawnym dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony, które zamierzają podróżować z Wielkiej Brytanii przez port w Dover lub Eurotunel. Oznacza to, że program po wprowadzeniu i zaakceptowaniu wymaganych informacji dla każdego pojazdu ciężarowego wygeneruje elektroniczne zezwolenie na wjazd do Kent.

Obecnie, w celu zapoznania się z programem, udostępniona została wersja demonstracyjna aplikacji. Jednocześnie jej twórcy liczą na uwagi i spostrzeżenia potencjalnych przyszłych użytkowników programu.

Warto już dziś przetestować nową usługę, która po 1 stycznia stanie się obowiązkowa, a za brak rejestracji w systemie grozić będzie kara od 300 funtów.

Strona internetowa z dostępem do wersji DEMO brytyjskiej aplikacji „Sprawdź, czy jesteś gotowy do przekroczenia granicy” znajduje się tutaj.

Webinarium: Procedury tranzytowe po Brexicie - 27 października, godz. 10

Zrzut ekranu 2020 10 19 143911Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają przewoźników realizujących przewozy do/z Wielkiej Brytanii do udziału w webinarium dotyczącym procedur tranzytowych po Brexicie.

 Podczas webinarium przedstawione zostaną:

 1. Jak szybko i skutecznie uzyskać numer EORI – ok. 30 min. – naczelnik Magdalena Graczyk, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 2. Procedura tranzytu TIR – ok. 30 min. –  st. ekspert Beata Gajda, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów
 3. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR – ok. 30 min. – naczelnik Wawrzyniec Smoleń, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 4. Dostęp do systemu TIR, dokumenty i formalności w ZMPD – ok. 15 min. – kierownik Zespołu ds. TIR Anita Rusztecka, Departament Transportu, Zespół ds. TIR, ZMPD
 5. Aplikacja TIR/EPD – 15 min. – główny specjalista Ewa Pęzińska, Departament Transportu, Zespół ds. TIR, ZMPD
 6. Zasady tranzytu wspólnego i systemu NCTS – ok. 45 min. – st. Ekspert Krzysztof  Wic, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów
 7. Tranzytowe procedury uproszczone – ok. 15 min. – st. Ekspert Beata Gajda, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów
 8. Brexit – zasady tranzytu towarów do/z Wlk. Brytanii – ok. 30 min. – st. Ekspert Krzysztof Wic, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

 

REJESTRACJA

Aby się zarejestrować kliknij TUTAJ

UWAGA: dopiero po ukończeniu procedury rejestracyjnej na Państwa e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wideokonferencji wygenerowany systemowo przez aplikację ZOOM. Przesłany link będzie aktywny w dniu konferencji. Do zobaczenia wkrótce!

Nowe władze Stowarzyszenia wybrane podczas Walnego Zebrania Członków KPSPD

20200903 100951W dniu 3 września b.r., w Ośrodku Wypoczynkowym "Julia" w Samociążku, odbyło się Walne Zebranie Członków KPSPD, na którym zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.

 

Do Zarządu wybrano następujące osoby:

- Adam Jędrych - Prezes

- Edward Niedbalski - Wiceprezes

- Grzegorz Chełminiak - Wiceprezes

- Mirosław Cader - Skarbnik

- Ewa Korfanty - Sekretarz

- Zdzisław Kowalski - Członek Zarządu

- Jan Szmiel - Członek Zarządu

W nowo powołanej Komisji Rewizyjnej zasiadają:

- Eugeniusz Nyks - Przewodniczący Komisji

- Mieczysław Godek - Członek Komisji

- Michał Krause - Członek Komisji

Czytaj więcej: Nowe władze Stowarzyszenia wybrane podczas Walnego Zebrania Członków KPSPD

Pakiet Mobilności przyjęty!

aktualnosci 3101 0 GLOWNYPo kilku latach prac legislacyjnych znamy w końcu ostateczny kształt Pakietu Mobilności. Najszybciej, bo już we wrześniu 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków. Przewoźnicy będą mieli 18 miesięcy, aby przygotować się do nowych zasad dotyczących delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te zaczną obowiązywać w marcu 2022 roku.

Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął Pakiet Mobilności w wersji wypracowanej w trilogach pomiędzy europarlamentarzystami, krajami UE oraz Komisją Europejską.

W środę 8 lipca europarlamentarzyści nie poparli wniosków o całkowite odrzucenie Pakietu Mobilności. Wniosek o odrzucenie lex specailis otrzymał 218 głosów „za” i 469 „przeciw”. 524 europosłów zagłosowało przeciwko wnioskowi o odrzucenie nowych zasad czasu jazdy i odpoczynków, a 162 go poparło. W przypadku zasad regulujących dostęp do rynku i zawodu przewoźnika drogowego za wnioskiem o jego odrzucenie opowiedziało się 174 europosłów, a 513 było przeciw. 

W czwartek 9 lipca ogłoszono wyniki głosowania nad poszczególnymi poprawkami. Żadna ze złożonych poprawek, m.in. przez polskich posłów, nie osiągnęła wymaganej większości głosów. Niniejszym Pakiet został zaakceptowany przez współlegislatorów. 

Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Wejdą w życie po 20 dniach, czyli we wrześniu br. 

Czytaj więcej: Pakiet Mobilności przyjęty!

Zmiany dotyczące ważności licencji i świadectw kierowców w związku z COVID-19

KOMUNIKAT BTM - INFORMACJA 47/2020

04.06.2020

Dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.5.2020, s. 10).

Informujemy, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem następuje przedłużenie terminów przewidzianych wart. 13 ust. 1 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, a także terminów ważności licencji wspólnotowych i świadectw kierowcy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 oraz licencji wspólnotowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 czerwca 2020 r. Poniżej treść wybranych przepisów:

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698:

1.   Niezależnie od art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w przypadku gdy właściwy organ na podstawie rocznych sprawozdań finansowych lub poświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, za lata finansowe obejmujące całość lub część okresu między 1 marca a 30 września 2020 r., stwierdza, że przedsiębiorca transportowy nie spełnia wymogu dotyczącego zdolności finansowej określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, termin określony przez właściwy organ na potrzeby art. 13 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia nie może przekraczać 12 miesięcy.

Czytaj więcej: Zmiany dotyczące ważności licencji i świadectw kierowców w związku z COVID-19

Polska: kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym bez kwarantanny

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, po przekroczeniu granicy Polski kwarantanna nie jest obowiązkowa dla: 

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy o transporcie drogowym;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Czytaj więcej: Polska: kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym bez kwarantanny