PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 0

Wczoraj 39

W tygodniu 0

W miesiącu 963

Od 2008 roku 552975

 • Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
  oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń
  w Nowym Roku
  życzy
  Zarząd  KPSPM

   

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Ważność prawa jazdy

Przewoźnicy - pamiętajcie o szkoleniach obowiązkowych dla kierowców zawodowych. Dla członków Stowarzyszenia wysokie rabaty. Zgłoszenia kierowców: Biuro Stowarzyszenia, telefon: +48 52 3814994

Sprawdź datę wydania swojego prawa jazdy. Od niej zależy termin, w jakim powinieneś zaliczyć szkolenie okresowe (35 godzin).

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy i po­siadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C lub C+E, obowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w następujących terminach:

do dnia prawa jazdy
wydane w okresie
10 września 2010 r. do 31 grudnia 1980 r.
10 września 2011 r. 1 stycznia 1981 r.
do 31 grudnia 1995 r
10 września 2012 r. 1 stycznia 1996 r.
do 31 grudnia 2000 r.
10 września 2013 r. 1 stycznia 2001 r.
do 31 grudnia 2005 r.
10 września 2014 r. 1 stycznia 2006 r.
do 10 września 2009 r.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy i po­siadający prawo jazdy kat. D1, D1+E, D lub D+E, obowiązani są odbyć pierwsze szko­lenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w następujących terminach:

do dnia prawa jazdy
wydane w okresie
10 września 2009 r. do 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010 r. 1 stycznia 1981 r.
do 31 grudnia 1990 r
10 września 2011 r. 1 stycznia 1991 r.
do 31 grudnia 2000 r.
10 września 2012 r. 1 stycznia 2001 r.
do 31 grudnia 2005 r.
10 września 2013 r. 1 stycznia 2006 r.
do 10 września 2008 r.

Kierowców wykonujących przewóz   drogowy i posiadających prawo jazdy:

 • „autobusowe" wydane do 10 września 2008 r.
 • „ciężarowe" wydane do 10 września 2009 r.

nie dotyczy wymóg ukończenia kwalifikacji wstępnej.

Posiadacze prawa jazdy kategorii jw., którzy chcieliby po raz pierwszy podjąć pracę kie­rowcy wykonującego transport drogowy, zo­bowiązani są do uzyskania kwalifikacji wstęp­nej (280 godzin).

Na podstawie Ustawy: o zmianie Ustawy o transporcie dro­gowym (DzU z dnia 17.11.2006 r. nr 125 poz. 874 z późn. zmianami) oraz o zmianie Ustawy-Prawo o ruchu drogowym (DzU z dnia 19.12.2006 r. nr 235 poz. 1701 z późn. zmianami).

Znajdź nas na Facebook