ODWIEDZINY

Dzisiaj 93

Wczoraj 105

W tygodniu 407

W miesiącu 1408

Od 2008 roku 683605

Statut

 

I. Nazwa, charakter prawny, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem.

paragraf 2

Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym  na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 paragraf 3

Obszarem działania Stowarzyesznia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miejscowość Lipniki. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z ich prawem miejscowym.

paragraf 4

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na warunkach umowy o pracę  oraz innych umów. Pracownikami mogą byc także członkowie Stowarzyszenia

paragraf 5

Stowarzyszenie będzie przestrzegać obowiązującego prawa oraz obowiązujących umów międzynarodowych i konwencji dotyczących transportu drogowego.

 


(Pełna treść statutu do pobrania tutaj)