Start ·· Świadectwa kierowcy ·· WSK1. Wydanie świadectwa kierowcy
Menu KPSPM
Kontakt
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie
Przewoźników Międzynarodowych
w Bydgoszczy
z siedzibą w LIPNIKACH
ul. Łochowska 16, 86-005 BIAŁE BŁOTA
NIP: 953-17-12-034
REGON: 091134994
KRS: 0000119358
tel. +48 52 381 49 94
fax. +48 52 349 44 56
email: biuro(at)kpspm.pl
Bank PKO SA II O/Bydgoszcz
Filia Białe-Błota - nr konta:
77 1240 3493 1111 0000 4285 8571
Prawnik
Mecenas Marcin Nadarzewski
tel. +48 52 3814994
Dyżury prawnika w siedzibie stowarzyszenia:
w każdy piątek od 900 do 1000
Prawnik niemiecki
Mecenas Roland Myca
udziela porad prawnych
dla członków
KPSPM Bydgoszcz
w środy godz. 17.30 do 18.30
Fasanenweg 96
44269 Dortmund
Germany
tel +49 2311894440
kom. +49 1635689355
www.kanzlei-myca.net
Konsul polski w Berlinie
Danuta Dominiak-Woźniak
Radca Minister
Przedstawiciel Ministra Infrastruktury
Botschaft der Republik Polen
Lassenstrasse 39
tel. 030 32597773
D-14193 Berlin
danuta.wozniak@botschaft-polen.de
WITD - Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Inspektorat
Transportu Drogowego


ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 3238346
fax. +48 52 3238345
www.witd.bydgoszcz.pl

Informacja o przepisach dotyczących
transportu drogowego:
piątki w godz. 900 do 1500

WSK1. Wydanie świadectwa kierowcy PDF Drukuj Email

I

Kontakt

Telefon: 22 220 43 57 fax: 22 220 43 07

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 567);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowania i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

III

Wykaz dokumentów

 1. Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (WSK1).
 2. Kopię licencji wspólnotowej.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (OSK1).
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  1. karta pobytu na terytorium RP
  2. karta Polaka
  3. zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
 6. Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 7. Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Okres na jaki ma być wydane Świadectwo Kierowcy

Opłata

do 1 roku

10 zł

do 2 lat

15 zł

do 3 lat

20 zł

do 4 lat

30 zł

do 5 lat

40 zł


Wniosek należy przesyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień - 17 zł - opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów - CITI Bank Handlowy
Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

IV

Informacje dodatkowe

W przypadku rozwiązania umowy o pracę należy przesłać pisemną informację oraz zwrócić blankiety A i B wydanego świadectwa kierowcy.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 567);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a
 • licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8

  - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 
Teraz z nami
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Tagi
Ankieta
Czy informacje z tej strony okazały się pomocne?
 
Ulti Clocks content
Statystyki odwiedzin
odwiedzin [+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
16
313
329

-16

wszystkich odwiedzin
[od grudnia 2008] 397 309