ODWIEDZINY

Dzisiaj 0

Wczoraj 53

W tygodniu 53

W miesiącu 965

Od 2008 roku 560711

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

WSK1. Wydanie świadectwa kierowcy

I

Kontakt

Telefon: 22 220 43 57 fax: 22 220 43 07

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 567);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowania i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

III

Wykaz dokumentów

 1. Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (WSK1).
 2. Kopię licencji wspólnotowej.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (OSK1).
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  1. karta pobytu na terytorium RP
  2. karta Polaka
  3. zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
 6. Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 7. Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Okres na jaki ma być wydane Świadectwo Kierowcy

Opłata

do 1 roku

10 zł

do 2 lat

15 zł

do 3 lat

20 zł

do 4 lat

30 zł

do 5 lat

40 zł


Wniosek należy przesyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień - 17 zł - opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów - CITI Bank Handlowy
Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

IV

Informacje dodatkowe

W przypadku rozwiązania umowy o pracę należy przesłać pisemną informację oraz zwrócić blankiety A i B wydanego świadectwa kierowcy.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 567);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a
 • licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8

  - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Znajdź nas na Facebook