ODWIEDZINY

Dzisiaj 64

Wczoraj 69

W tygodniu 133

W miesiącu 306

Od 2008 roku 689230

Uporządkować rynek przewozu osób busami! – unijna inicjatywa TLP

Pakiet mobilności uporządkował przewóz rzeczy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t. Przedsiębiorcy wykorzystujący takie pojazdy, w celu wykonywania przewozów transgranicznych muszą od tego roku posiadać licencję wspólnotową. Stopniowo wdrażane będą przepisy o wyposażeniu pojazdów w tachografy cyfrowe i o czasie prowadzenia pojazdów, przerwach i okresach odpoczynku. Niestety władze Unii Europejskiej zatrzymały się w pół kroku. Palącym problemem z punktu widzenia konkurencyjności, jednakowego dostępu do zawodu i rynku oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa pasażerów są wciąż transgraniczne przewozy drogowe osób wykonywane samochodami osobowymi o liczbie miejsc od 7 do 9, łącznie z miejscem kierowcy, zwanymi potocznie w naszym kraju „busami”. Niestety problem ten do dziś nie został rozwiązany.

Dlatego też Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska zwrócił się do Pani Adina Valean unijnej Komisarz ds. transportu, o podjęcie przez Komisję Europejską inicjatywy legislacyjnej, mającej na celu kompleksowe i jednolite uregulowanie przewozów pasażerskich wykonywanych samochodami osobowymi o liczbie miejsc od 7 do 9. W naszej ocenie mogą one uzupełniać europejski system komunikacyjny, szczególnie tam, gdzie wymagana jest większa elastyczność usług, gdzie brakuje terminali dworcowych, gdzie wymagane są usługi zbliżone do modelu „door to door” i gdzie zbyt mała liczba potencjalnych pasażerów powoduje nieopłacalność linii komunikacyjnych obsługiwanych dużymi autobusami. Przedsiębiorcy wykorzystujący „busy” powinni mieć możliwość świadczenia swoich usług na takich samych zasadach w całej Unii Europejskiej i w każdym z jej państw członkowskich. Uregulowane powinny być także usługi kabotażowe świadczone małymi pojazdami oraz zasady stosowania przepisów o pracownikach delegowanych.

Z drugiej strony należy wyeliminować zagrażającą zdrowiu i życiu przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego patologię, nieuczciwą konkurencję w stosunku do komunikacji autobusowej oraz innych przewoźników wykorzystujących małe pojazdy, a także niewłaściwe warunki socjalne w jakich pracują kierowcy busów. Uczciwa konkurencja wymaga, aby przedsiębiorcy świadczący usługi „busami” objęci byli takimi samymi (lub zbliżonymi) zasadami i warunkami, jak te które dotyczą firm posiadających autobusy. A organy kontroli powinny mieć możliwość pełnej weryfikacji spełniania prawnych wymogów w każdym państwie członkowskim, niezależnie od państwa, z którego pochodzi przewoźnik. Leży to w interesie nas wszystkich. Pasażerów, uczestników ruchu drogowego, kierowców, przedsiębiorców, dla których przewozy „busami” są konkurencyjne, jak i przede wszystkim w interesie tych przedsiębiorców, którzy przewóz „busami” starają się wykonywać profesjonalnie i odpowiedzialnie.

O podjętej inicjatywie TLP poinformowała Pana Andrzeja Adamczyka polskiego Ministra Infrastruktury, prosząc go jednocześnie o równoległe działanie w tej sprawie przez nasz Rząd, na forum odpowiedniego komitetu Rady Unii Europejskiej. TLP na tym jednak nie poprzestanie. Podejmiemy próbę przekonania do tej inicjatywy wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego, organizacji zrzeszających przewoźników z innych państw członkowskich UE oraz wszelkich instytucji, których głos i opinia może mieć znaczenie w sprawach transgranicznego świadczenia usług, praw konsumentów (pasażerów) lub bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Dziś przewóz osób takimi pojazdami jest uregulowany jedynie przez prawo krajowe państw członkowskich UE. Takie regulacje są przyjęte także w polskiej ustawie o transporcie drogowym. Niestety mogą one dotyczyć jedynie przewozów krajowych. A ich stosowanie ograniczone jest do podmiotów zarejestrowanych na terytorium państwa, które wydało te przepisy. W naszej ocenie warto ujednolicić warunki i zasady określone w krajowych przepisach państw członkowskich tak, aby z jednej strony usunąć zbędne bariery, a z drugiej strony uregulować rynek godząc interesy konsumentów i oczekiwania przedsiębiorców wykonujących przewozy pasażerskie. I tych od autobusów i tych od busów. Dla obu tych grup jest miejsce na unijnym rynku.

List do Komisarz UE ds Transportu

List do Ministra Infrastruktury