ODWIEDZINY

Dzisiaj 89

Wczoraj 126

W tygodniu 297

W miesiącu 2160

Od 2008 roku 660472

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox

Niderlandy - płaca minimalna

Poniżej szczegóły dotyczące holenderskiej płacy minimalnej i obowiązkowego elektronicznego zgłoszenia kierowców, które udało się ustalić ZMPD w rozmowach z przedstawicielem stowarzyszenia TLN.


1. Deklaracje:
w przypadku składania deklaracji w sektorze transportu nie trzeba podawać adresów miejsca pracy/ świadczenia usług. Wystarczy podać jeden numer tablicy rejestracyjnej oraz można zgłosić grupę kierowców w ramach jednej notyfikacji. Notyfikację można zrobić na rok.

2.  Tranzyt wyłączony z obowiązku notyfikacji:
obowiązek notyfikacji dotyczy każdego rodzaju usługi transportowej, z wyjątkiem tranzytu.

3. Stawka minimalna:
płaca minimalna dla transportu określona jest w umowie zbiorowej, obecnie trwa renegocjacja nowego układy zbiorowego. Średnio minimalne wynagrodzenie kierowcy waha się w przedziale 1500-3500 EUR miesięcznie bez dodatków, np. za staż kierowcy, wyższych kwalifikacji itd. (Link do umowy zborowej, która obowiązywała do końca 2019 roku, a obecnie jest renegocjowana. Tekst dostępny jedynie w języku niderlandzkim https://www.stlwerkt.nl/Media/media/Corporate/Over%20ons/Cao-boekje.pdf).

4. Rozliczenie czasu pracy:
do czasu pracy na terenie Holandii wlicza się każdy okres, w którym kierowca jest do dyspozycji pracodawcy (jazda, inna praca, dyżur), nie liczą się odpoczynki skrócone i regularne.

5. Osoba do kontaktu na terenie Holandii:
osoba do kontaktu/przedstawiciel, nie ma jasnej regulacji w tym zakresie. Organy krajowe mówią o „osobie do kontaktu”, która będzie przebywała w Holandii na czas delegowania, posługiwała się językiem niderlandzkim, niemieckim bądź angielskim w stopniu komunikatywnym. Teoretycznie taką osobą mógłby być kierowca, który wykonuje przewóz, warunkiem musiałaby być każdorazowa, pojedyncza deklaracja wystawiana na danego kierowcę. Jeśli bowiem deklaracja zrobiona jest na kilkudziesięciu kierowców, wówczas wskazanie jednego kierowcy do kontaktu może być problematyczne. Ta kwestia wymaga jednak dalszego uszczegółowienia.

6. Brak kontroli na drodze i  obowiązkowa dokumentacja w pojeździe:
przypuszcza się, że kwestie związane z delegowaniem nie będą sprawdzane na drodze, najprawdopodobniej do czasu wejścia w życie zawartego w Pakiecie Mobilności  lex specialis.  Kontrole na drodze dokonywane będą przez jednostkę całkowicie niezależną i odrębną od Ministerstwa Pracy. Kierowca powinien posiadać w pojeździe dokumenty potwierdzające zgłoszenie delegowania, umowę o pracę lub dokument równoważny, potwierdzający zatrudnienie kierowcy w danej firmie oraz ewentualnie zaświadczenie A1. Wymóg posiadania tego ostatniego dokumentu wymaga jeszcze potwierdzenia przez stronę holenderską. Akceptowane będą wersje elektroniczne dokumentów.

7. Samozatrudnieni objęci obowiązkiem notyfikacji:
właściciele firm transportowych wykonujący operacje transportowe w relacjach z Holandią, własnym pojazdem pod własną licencją transportową, prawdopodobnie również będą podlegali obowiązkowi zgłoszenia i rozliczania płacy minimalnej. Kwestia ta wymaga jednak uszczegółowienia.

Nie na wszystkie pytania zadane przez ZMPD udało się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi, cześć informacji jest jeszcze niepełna. Przedstawiciele holenderskich przewoźników przyznają, że specyfika delegowania kierowców wymaga dalszych szczegółowych konsultacji z holenderskim ministerstwem pracy.

ZMPD będzie monitorowało sytuację i na bieżąco przekazywało uzyskane informacje. Przypominamy, że obowiązek elektronicznego zgłoszenia delegowania do Holandii wchodzi w życie 1 marca 2020 r.  Zachęcamy również do odwiedzania strony www.postedworkers.nl.
 

Źródło: TLN
Opr. ZMPD/DTR/ACH/MP

Znajdź nas na Facebook