ODWIEDZINY

Dzisiaj 105

Wczoraj 131

W tygodniu 495

W miesiącu 2356

Od 2008 roku 640910

  • KPSPM
  • 25-lecie KPSPD
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM

Komunikat w sprawie przewozów do/z krajów trzecich z Ukrainą

Dnia 24 grudnia 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury zostało poinformowane o jednostronnej decyzji władz ukraińskich, zgodnie z którą zezwolenia ogólne na przewozy drogowe rzeczy, przekazane stronie polskiej w kontyngencie na 2009 rok, nie dają prawa do wykonywania przewozów do/z krajów trzecich.
Strona ukraińska poinformowała, że polscy przewoźnicy mogą wykonywać przewozy do/z krajów trzecich na podstawie zezwoleń ogólnych z kontyngentu na 2008 rok, których ważność została przedłużona do końca lutego 2009 roku.
W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury wystosowało pismo do strony ukraińskiej, w którym nie zgodziło się z decyzją Państwowej Administracji Transportu Samochodowego Ukrainy.
Mając na uwadze konieczność rozwiązania ww. problemu, w dniach 26-27 stycznia 2009 roku, odbędzie się posiedzenie polsko - ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.
W związku z tym polscy przewoźnicy mogą liczyć się z utrudnieniami przy realizacji przewozów do/z krajów trzecich.
Znajdź nas na Facebook