ODWIEDZINY

Dzisiaj 93

Wczoraj 105

W tygodniu 407

W miesiącu 1408

Od 2008 roku 683605

 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Ważna informacja do przewoźników drogowych, dotycząca bazy eksploatacyjnej

Przypominamy o zbliżającym się upływie okresu przejściowego dla przewoźników drogowych, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania transportu drogowego przed 1 marca 2022 r., na dostosowanie bazy eksploatacyjnej do nowych przepisów.

Do dnia 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy jw. wykonujący zawód przewoźnika drogowego zobowiązani są dysponować bazą eksploatacyjną na terytorium RP odpowiednią do skali prowadzonej działalności. Baza eksploatacyjna powinna być wyposażona co najmniej w tyle miejsc postojowych ile wynosi 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż 2 pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. Baza eksploatacyjna powinna być przystosowana do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły oraz wyposażona w co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Do dnia 15 stycznia 2023 r. należy złożyć w organie licencyjnym oświadczenie o spełnianiu wymogów opisanych wyżej w zakresie bazy eksploatacyjnej.

Przewoźnicy, którzy posiadają licencję krajową wydaną przez starostwo, składają w nim odpowiednie oświadczenie. Przedsiębiorcy z zezwoleniem na wykonywanie zawody przewoźnika wydanym przez GITD, muszą przesłać odpowiednie oświadczenie do tego organu, za pośrednictwem Stowarzyszenia. Wszystkie oświadczenia należy dostarczyć w oryginale. 

 

Pobierz oświadczenie OB