PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 16

Wczoraj 70

W tygodniu 410

W miesiącu 1345

Od 2008 roku 698967

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM

Ukraina: posiedzenie Komisji Mieszanej

W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów z dnia 29 czerwca 2022 r., liberalizująca przewozy UE – Ukraina, nie obejmuje przewozów do/z krajów trzecich, na które są wymagane zezwolenia.  

W związku z powyższym uzgodniono, że zezwolenia ogólne z kontyngentu na 2022 r. zachowają ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie przewozów do/z krajów trzecich.

Jednocześnie uzgodniono, że  przewozy do/z kr– 3 na podstawie ww. zezwoleń zagranicznych będą mogły być wykonywane od  1 lipca 2023 r. wyłącznie pojazdami o normie ekologicznej Euro-V i Euro-VI.
Pojazdy normy Euro-IV, które wjechały na terytorium drugiej strony przed dniem 1 lipca 2023 r. mają prawo zakończyć wykonywanie przewozu na podstawie tego samego zezwolenia.
Wskazane wyżej uzgodnienia obowiązują na zasadzie wzajemności.

Podczas spotkania omówiono również sprawy dotyczące funkcjonowania ukraińskiego systemu elektronicznej kolejki na granicy oraz składania odwołania od kar pieniężnych nałożonych na polskich przewoźników, wykonujących przewozy na podstawie umowy UE – Ukraina z 2022 r. za rzekomy brak zezwolenia ukraińskiego w przypadku braku konieczności jego posiadania. Strony omówiły również funkcjonowanie przewozów drogowych osób.

 

Żródło: ZMPD