ODWIEDZINY

Dzisiaj 62

Wczoraj 69

W tygodniu 131

W miesiącu 304

Od 2008 roku 689228

 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM

dot. limitu podstawowego zezwoleń Białoruś kr-3

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna ustaliła limit podstawowy zezwoleń Białoruś kr-3 (kontyngent 5 000 szt.) na poziomie 70 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2013 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów.

Ponadto wnioski o przyznanie zezwoleń Białoruś kraje-3 w ramach limitów dodatkowych należy składać do dnia 20 każdego miesiąca.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że wprowadza się do wydawania zezwolenia Białoruś ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

 • prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum 1/12 (proporcjonalnie do upływu roku np. 2/12 wykorzystania w miesiącu marcu itd.) limitu zezwoleń Białoruś ogólne;
 • dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 10 pojazd 1 szt. zezwolenia,
 • pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych.

  Czytaj więcej: dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S

dot. limitu podstawowego zezwoleń Białoruś ogólne oraz Białoruś tranzyt płatne na granicy

Pula zezwoleń Białoruś ogólne oraz Białoruś tranzyt płatne na granicy z limitu podstawowego przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych jak i zrzeszonych w organizacjach, zostaje przekazana ZALICZKOWO do czasu ostatecznego naliczenia limitów podstawowych na rok 2013 – na podstawie zezwoleń zagranicznych 2012 zwróconych do 15 lutego 2013 r.


 1. LIMIT PODSTAWOWY ZEZWOLEŃ BIAŁORUŚ OGÓLNE

  Wysokość limitu podstawowego wynosi 75% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012.
  Zezwolenia z limitu podstawowego będą wydawane w proporcji 25% naliczonego limitu na 2013 r. (proporcja ta dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 12 szt. zezwoleń w limicie podstawowym) według zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego („S”) z kontyngentu 2012.
  Przedsiębiorcy posiadający w limicie podstawowym do 12 szt. (włącznie) zezwoleń mają możliwość poboru połowy posiadanego limitu.

  Czytaj więcej: dot. limitu podstawowego zezwoleń Białoruś ogólne oraz Białoruś tranzyt płatne na granicy

dot. limitu podstawowego zezwoleń Rosja kr3 oraz wydawania zezwoleń Rosja ogólne

Pula zezwoleń Rosja kraje trzecie 2013 z limitu podstawowego przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych jak i zrzeszonych w organizacjach, zostaje przekazana ZALICZKOWO do czasu ostatecznego naliczenia limitów podstawowych na rok 2013 – na podstawie zezwoleń zagranicznych 2012 zwróconych do 15 lutego 2013 r.


 1. LIMIT PODSTAWOWY ZEZWOLEŃ ROSJA KRAJE TRZECIE

  Wysokość limitu podstawowego wynosi 70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012.
  Zezwolenia z limitu podstawowego będą wydawane w proporcji 25% naliczonego limitu na 2013 r. (proporcja ta dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 12 szt. zezwoleń w limicie podstawowym) według zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012.
  Przedsiębiorcy posiadający w limicie podstawowym do 12 szt. (włącznie) zezwoleń mają możliwość poboru połowy posiadanego limitu.

  Czytaj więcej: dot. limitu podstawowego zezwoleń Rosja kr3 oraz wydawania zezwoleń Rosja ogólne

Alkomaty we Francji

FRANCJA - obowiązkowe alkomaty w pojeździe Od 1 lipca 2012r. każdy kierowca pojazdu mechanicznego we Francji powinien posiadać nowy alkomat gotowy do użycia, spełniający wymogi norm francuskich. Alkomaty do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia w Lipnikach.

Gwarancja finansowa do licencji

W siedzibie Stowarzyszenia w Lipnikach Firma Nord Partner zawiera Polisy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Zawodowej dla potrzeb licencji.

Kontakt: 52 349 41 32, 693 560 571, 607 233 952

UWAGA

Przewoźniku - sprawdź terminy ważności wypisów z licencji - wypisy wydawane były na 5 lat

Komunikat ws. stosowania od 4.12.2011 r. rozporządzeń UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że wszystkie licencje uprawniające do wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz wypisy z tych licencji zachowują ważność w terminach na jakie zostały wydane.

Czytaj więcej: Komunikat ws. stosowania od 4.12.2011 r. rozporządzeń UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika...

INFORMACJA w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2012

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż stronie polskiej przyznano 270 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT na rok 2012.

Liczba zezwoleń EKMT dla poszczególnych norm ekologii wynosi:
EURO 3 - 300 zezwoleń (zezwolenia nie są ważne na terytorium Rosji),
EURO 4 - 736 zezwoleń (zezwolenia nie są ważne na terytorium Rosji),
EURO 5 - 1180 zezwoleń (w tym 670 zezwoleń ważnych na terytorium Rosji)

Czytaj więcej: INFORMACJA w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2012

WAŻNA INFORMACJA

ZGODNIE  ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 27.06.2011 W  SPRAWIE  ZAKAZÓW  JAZDY  TAK ZWANYCH WEEKENDOWYCH   I  JEDNOCZEŚNIE  BRAKIEM  WINIET INFORMUJEMY  ŻE  OGRANICZENIA  TE  NIE  MAJĄ  ZASTOSOWANIA  DLA  POJAZDÓW  POWRACAJĄCYCH Z  ZAGRANICY  W  CELU  ZAKOŃCZENIA  PRZEWOZU  MIĘDZYNARODOWEGO TZN.  ZJAZD  DO  BAZY LUB  NA  ROZŁADUNEK.