ODWIEDZINY

Dzisiaj 223

Wczoraj 256

W tygodniu 756

W miesiącu 6431

Od 2008 roku 630261

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Osiągnięto porozumienie - akcja protestacyjna zawieszona

Dziś w siedzibie ZMPD przez wiele godzin trwały negocjacje przedstawicieli przewoźników z całego kraju, skupionych w Forum Transportu Drogowego, z wiceministrem infrastruktury T. Jarmuziewiczem, do których dołączył również przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz. Wieczorem podpisano "Porozumienie w sprawie przyjecia pakietu antykryzysowego dla polskiego transportu drogowego" (pełna treść poniżej).

W związku z podpisaniem porozumienia akcję protestacyjną zawieszono do 10 lipca.

Porozumienie ws. pakietu antykryzysowego dla transportu drogowego (pdf)

Akcja protestacyjna

UWAGA!!
Przewoźnicy kujawsko-pomorskiego w związku z fiskalizmem rządu chcącego podnieść ceny winiet, Forum Transportu Drogowego podjęło decyzję o przygotowaniu akcji protestacyjnej na dzień 3. czerwca 2009 r. od godz. 10:00 do 14:00 pod urzędami wojewódzkimi wszystkich miast Polski. Szczegóły na stronie internetowej ZMPD.

Nareszcie konsolidacja transportowców

W marcu 2009 powołane zostało forum transportowe zrzeszające najważniejsze organizacje przewoźników drogowych. Jednym głosem prezentowane są problemy przewoźników na forum rządu i parlamentu.

INFORMACJA BOTM 33/2009 dot. posiedzenia polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej

Posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych

W dniach 5 – 6 maja br. w Krakowie odbyło się posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Kontyngent zezwoleń w wysokości 200.000 szt. dla każdej ze stron obowiązywał będzie zarówno w roku bieżącym, jak i przyszłym. Obie strony były zgodne w zakresie promowania przewozów pojazdami ekologicznymi.

Czytaj więcej: INFORMACJA BOTM 33/2009 dot. posiedzenia polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej

Informacja BOTM - dot. odnowienia terminu ważności licencji oraz wypisów z licencji udzielonych przedsiębiorcom na okres 5 lat

UWAGA !!
Pragniemy poinformować, że z dniem 1 maja 2009 r. upływa termin ważności licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz osób autokarem lub autobusem, udzielonych przedsiębiorcom na lat 5 - licząc od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej (tj. od dnia 1 maja 2004 r).

Czytaj więcej: Informacja BOTM - dot. odnowienia terminu ważności licencji oraz wypisów z licencji udzielonych...

Informacja BOTM - Likwidacja winiet półrocznych

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, iż w Dzienniku Ustaw nr 218 poz. 1391 z dnia 09.12.2008 r. została ogłoszona ustawa z dnia 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in.:

 

 • likwiduje półroczne opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych
 • wyłącza pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton z obowiązku uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych.

Karty opłaty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują swoja ważność na okres na jaki zostały wydane.


Ustawa wchodzi w życie dnia 24.12.2008 r.

Komunikat w sprawie przewozów do/z krajów trzecich z Ukrainą

Dnia 24 grudnia 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury zostało poinformowane o jednostronnej decyzji władz ukraińskich, zgodnie z którą zezwolenia ogólne na przewozy drogowe rzeczy, przekazane stronie polskiej w kontyngencie na 2009 rok, nie dają prawa do wykonywania przewozów do/z krajów trzecich.
Strona ukraińska poinformowała, że polscy przewoźnicy mogą wykonywać przewozy do/z krajów trzecich na podstawie zezwoleń ogólnych z kontyngentu na 2008 rok, których ważność została przedłużona do końca lutego 2009 roku.
W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury wystosowało pismo do strony ukraińskiej, w którym nie zgodziło się z decyzją Państwowej Administracji Transportu Samochodowego Ukrainy.
Mając na uwadze konieczność rozwiązania ww. problemu, w dniach 26-27 stycznia 2009 roku, odbędzie się posiedzenie polsko - ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.
W związku z tym polscy przewoźnicy mogą liczyć się z utrudnieniami przy realizacji przewozów do/z krajów trzecich.

Dz. Ust. nr 235 poz. 1598

W dniu 30.12.2008 r. w Dz. U. nr 235 poz. 1598 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadzające z dniem 01.01.2009 r. nowe stawki opłat za przejazd po drogach krajowych.

Warto podkreślić, że w wyniku negocjacji środowiska przewoźników z rządem winiety roczne wzrosły tylko o 23,8%, co z wcześniejszymi propozycjami rządu jest dobrą wiadomością dla przewoźników.

Więcej informacji tutaj ...

Znajdź nas na Facebook