PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 58

Wczoraj 76

W tygodniu 350

W miesiącu 1381

Od 2008 roku 703742

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • trackimo
 • KPSPM

Informacja BOTM - Likwidacja winiet półrocznych

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, iż w Dzienniku Ustaw nr 218 poz. 1391 z dnia 09.12.2008 r. została ogłoszona ustawa z dnia 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in.:

 

 • likwiduje półroczne opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych
 • wyłącza pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton z obowiązku uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych.

Karty opłaty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują swoja ważność na okres na jaki zostały wydane.


Ustawa wchodzi w życie dnia 24.12.2008 r.

Komunikat w sprawie przewozów do/z krajów trzecich z Ukrainą

Dnia 24 grudnia 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury zostało poinformowane o jednostronnej decyzji władz ukraińskich, zgodnie z którą zezwolenia ogólne na przewozy drogowe rzeczy, przekazane stronie polskiej w kontyngencie na 2009 rok, nie dają prawa do wykonywania przewozów do/z krajów trzecich.
Strona ukraińska poinformowała, że polscy przewoźnicy mogą wykonywać przewozy do/z krajów trzecich na podstawie zezwoleń ogólnych z kontyngentu na 2008 rok, których ważność została przedłużona do końca lutego 2009 roku.
W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury wystosowało pismo do strony ukraińskiej, w którym nie zgodziło się z decyzją Państwowej Administracji Transportu Samochodowego Ukrainy.
Mając na uwadze konieczność rozwiązania ww. problemu, w dniach 26-27 stycznia 2009 roku, odbędzie się posiedzenie polsko - ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.
W związku z tym polscy przewoźnicy mogą liczyć się z utrudnieniami przy realizacji przewozów do/z krajów trzecich.

Dz. Ust. nr 235 poz. 1598

W dniu 30.12.2008 r. w Dz. U. nr 235 poz. 1598 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadzające z dniem 01.01.2009 r. nowe stawki opłat za przejazd po drogach krajowych.

Warto podkreślić, że w wyniku negocjacji środowiska przewoźników z rządem winiety roczne wzrosły tylko o 23,8%, co z wcześniejszymi propozycjami rządu jest dobrą wiadomością dla przewoźników.

Więcej informacji tutaj ...

Spółki cywilne

UWAGA!!! W przypadku spółek cywilnych, które posiadają już licencję, każdy ze wspólników musi się wykazać certyfikatem kompetencji zawodowych i gwarancją finansową (z wyjątkiem kiedy gwarancja wystawiona jest na spółkę)

Niemieckie myto podróżne

W dniu 7 listopada 2008 Bundesrat (druga izba parlamentu niemieckiego), zatwierdziła wzrost opłat za autostrady w Niemczech. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku. Niektóre opłaty wzrosną nawet o 89%.

System opłat drogowych na niemieckich autostradach (myto) został wprowadzony w 2005 r. Operatorem poboru myta w Niemczech jest firma Troll Collect. Opłaty dotyczą wszystkich pojazdów i zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Obecnie przewoźnicy płacą za przejazd 1 kilometra autostrady niemieckiej od 0,100 do 0,155 euro – w zależności od liczby osi pojazdu i klasy emisji spalin silnika samochodu.

Od 1 stycznia 2009 roku dotychczasowe stawki wzrosną od około 40% do nawet 89% - najwięcej dla pojazdów z silnikami starszych typów. Właściciele pojazdów poruszających się na zespołach jezdnych do trzech osi zapłacą w nowym roku: w klasach emisji spalin Euro 0, 1 i 2 – 0,274 euro za 1 km, Euro 3 – 0,190, Euro 4 – 0,169, EEV – 0,141 euro. Natomiast właściciele zestawów ciągników siodłowych z naczepami i wszystkich innych o czterech osiach i więcej zapłacą: w klasach Euro 0, 1 i 2 – 0,288 euro za kilometr, Euro 3 – 0,204, Euro 4 – 0,183, EEV – 0,155 euro.

W związku z tymi podwyżkami koszt każdorazowego przejazdu przez Niemcy może wzrosnąć nawet o 90 euro. Tak drastyczna podwyżka wpłynie niewątpliwie na wzrost kosztów działalności firm transportowych i pogorszy już i tak niełatwą ich sytuację – podsumowuje zmiany stawek Iwona Belniak, menadżer ds. produktu firmy UTA Polska, emitenta kart paliwowo-serwisowych. Można przy ich użyciu rozliczać opłaty za przejazd autostradami zarówno w Niemczech, jak i pozostałych krajach Europy.